Wonen in Eemnes

De behoefte aan woningen is groot, zoals ook blijkt uit de toekomstvisie die in samenspraak is gemaakt met onze inwoners. Onze starters hebben grote moeite om een betaalbaar huis te vinden en het aantal ouderen zal op redelijk korte termijn in aantal verdubbelen. Daarom wil het CDA de woningbouw de komende periode versnellen en waar mogelijk aanjagen zodat Eemnes naar behoefte gestaag kan doorgroeien, passend bij de schaal van Eemnes.

Dit wil CDA Eemnes:

  • De komende raadsperiode (2022-2026) 400 woningen bouwen. Dit is inclusief de inbreidingslocaties zoals Hink Stap Sprong en De Hilt.
  • De sociale woningvoorraad (huur) neemt met 50 woningen toe, niet alleen door nieuwbouw, maar ook door behoud en splitsing van bestaande sociale woningen.
  • Woningen specifiek voor de kleine beurs bouwen.
  • Aan de Noordkant van Eemnes een kleinschalige bouwlocatie mogelijk maken op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de uitvoering van het project.
  • Een (tijdelijke) locatie vinden voor 5 Tiny houses aan de rand van Eemnes.
  • Bij nieuwbouw en verhuur van sociale woningen waar mogelijk voorrang voor eigen inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.