14 december 2021

Actualisatie Nota Reserves en Voorzieningen 2021

Uit de raadsbijdrage van Cora Gerritsen: Voor ons een mooi integraal geactualiseerd overzicht en inzicht in de Reserves en Voorzieningen die wij als college en raad tot onze beschikking hebben. Dank voor hen die dit weer zo duidelijk over het voetlicht brachten.

Het CDA kan zich vinden in het opheffen van de voorgestelde reserves en het bedrag van ruim € 7 ton van de bestemmingsreserve ruiming explosieven door te schuiven richting de vrije algemene reserve om algemene risico’s en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdbare uitgaven op te vangen.

We denken dat gezien de onzekere financiële situatie waarin de meeste gemeenten en ook Houten zich bevinden de beste plek is om dit geld nu neer te zetten. Het wordt daarmee een bedrag dat helpt om de onzekere financiele situatie op te vangen wanneer nodig. Lijkt me op dit moment gepast. En natuurlijk kunnen we altijd bij meevallers de beklemde algemene reserves aanvullen, maar daar is de financiele situatie nu te ongewis voor.

Het CDA heeft graag meegetekend met het amendement van D66 om de doelomschrijving van de bestemmingsreserve volkshuisvesting te wijzigen in bijdragen aan realisatie van sociale huisvesting in Houten. We kijken ernaar uit dat de wethouder dit fonds naast alle stimuleringsmiddelen die genoemd worden in de woonvisie ook zal betrekken in de uitwerking.

Dank u voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.