13 maart 2019

Afval scheiden op scholen en sportverenigingen

In de raadsvergadering van 12 maart stelde Willy Boersma vragen over afvalscheiding door scholen en sportverenigingen en hoe dat op een betaalbare manier zou kunnen. Dit sloot prima aan bij een onderwerp van de jaarlijkse Kinderraad waarmee deze raadsvergadering begon en die dit onderwerp ook aan de orde stelde. Directe aanleiding voor de fractie om vragen te stellen was een artikel in Het Groentje van 27 februari over afvalscheiding op school (basisscholen Ridderspoor en De Triangel). De vraag van de scholen was of zij voor het scheiden niet net als inwoners ook van de gemeentelijke ophaaldiensten gebruik zouden kunnen maken. Volgens de regels van de gemeente kon dat niet, want de gemeente haalt het afval bij particulieren op en een school geldt als een bedrijf. Maar gelukkig was de gemeente tot aanpassing van de regel bereid, omdat scholen een publieke taak hebben. Zie houtensnieuws.nl/lokaal/hoe-rasmus-zijn-school-aan-het-afval-scheiden-kreeg.

Als CDA vinden we dit een interessante ontwikkeling. Het gescheiden laten ophalen van afval is voor de meeste scholen en sportverenigingen te duur, omdat zij als een bedrijf worden gezien en belast. Het is goed als hier een oplossing voor komt. Onze vragen:

1. Wat is de ambitie voor gescheiden ophalen van afval bij scholen en sportverenigingen? Is het doel om afval gescheiden te gaan ophalen net als bij inwoners?
2. Op welke termijn kan dit gerealiseerd worden? Kan al eerder van deze regel worden afgeweken?

De reactie van wethouder De Groot was dat landelijke wetgeving het een gemeente niet toestaat afval op te halen bij bedrijven, scholen en sportverenigingen. Zij zoekt echter naar een oplossing en bekijkt de mogelijkheden. Bij het bedrijf dat het afval van inwoners ophaalt ligt de vraag of het afval kan ophalen bij scholen en sportverenigingen. De wethouder hoopt hier binnen een paar weken duidelijkheid over te hebben. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.