14 december 2021

Bijdrage Willy Boersma over Houtense Woonvisie 2021-2030

Wonen in Houten: het houdt ons allemaal bezig. We wonen in Houten en daar zijn we blij mee. Of we wonen in Houten, maar willen graag een stap maken naar een andere woning. Of we willen graag in Houten wonen maar tegen welke prijs?

Betaalbaar wonen mogelijk maken is een grote uitdaging. Dat zit in het soort woningen én in de instrumenten die gebruikt worden. In januari diende het CDA (met CU, SGP, D’66, PvdA en ITH) een motie in om slimme koopinstrumenten in te zetten voor starters en onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het invoeren van een starterslening. We zien in de woonvisie een heel aantal te gebruiken instrumenten. De motie is ruim verwerkt. Goede zaak.

Met D’66 vinden wij een voortvarende  uitwerking van deze instrumenten nodig. We hebben ons daarom aangesloten bij hun amendement.We hebben ook meegetekend met de motie van de SGP om een verkenning te doen naar tiny houses. Elke vorm van betaalbaar wonen is het onderzoeken waard. Wonen en zorg is voor ons als CDA een belangrijk onderwerp. We zien dit volop verwerkt in de woonvisie waarvoor onze complimenten.

Wethouder, we hebben daarbij een vraag over de pilot bewonerscoach. De pilot heeft als doel dat er minder eenzaamheid is of kan ontstaan onder met name de oudere doelgroep. Ook onder jongeren is veel eenzaamheid. Wij zien een kans dit te koppelen: ouderen en jongeren kunnen veel voor elkaar betekenen.

Wethouder ziet u die kansen ook en wilt dat meenemen in de pilot? Wethouder wil graag eerst de pilot rechten op ouderen. Later betrekt ze dit graag ook op jongeren.

De duurzaamheidsopgave vraagt veel van Viveste. De woningbouwcorporatie geeft uitdrukkelijk prioriteit aan de woningbouwopgave. Tot 2040. Wethouder, in de RTG zei u al dat er spanning zit tussen nieuwbouw en duurzaamheid vanwege de kosten. En dat de duurzaamheid bij Viveste in het onderhoud zit. We vinden dit een belangrijk punt. Juist in de sociale huurwoningen wonen mensen met een kleine portemonnee. Hoe blijven zij hun energierekening betalen?

Wethouder, wij vinden nieuwbouw én duurzaamheid van belang. Kunt u toezeggen dat u het belang van de duurzaamheid bij Viveste stevig aan de orde stelt? De raad wordt al meer betrokken bij het maken van afspraken met Viveste. Kunt u ons in dat kader de duurzaamheidsstrategie van Viveste sturen? Antwoord wethouder: zij maakt zich in de gesprekken met Viveste zeker sterk voor de duurzaamheid. Stukken van Viveste worden ons toegestuurd as het openbare stukken zijn en geen interne bedrijfsinformatie.

Tot slot het woningbehoefteonderzoek voor Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal. Vorige week heb ik meegeluisterd met de presentatie van dit woningbehoefteonderzoek in Schalkwijk. Wij hebben nog wel een aantal vragen en willen graag gelegenheid die vragen te stellen.

Wethouder, wanneer kunt u de raad bijpraten over het woningbehoefte onderzoek in de kleine kernen? Antwoord wethouder: zij gaat de raad informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Al met al zien wij een degelijk uitgewerkte woonvisie die een goede bouwsteen is om mee verder te werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.