23 november 2021

CDA stelt het college vragen over voorkomen van Energiearmoede in Houten

Door de stijgende energieprijzen worden gezinnen geconfronteerd met hogere rekeningen voor gas en elektriciteit. Doordat een groter deel van het inkomen moet worden uitgegeven aan energie groeit de groep huishoudens met ‘energie-armoede’. Deze inwoners worden geconfronteerd met de keuze tussen licht en warmte en andere levensbehoeften. Die situatie is onwenselijk.

Om de energierekening te verlagen en huishoudens te hulp te schieten zijn acties nodig op korte en lange termijn. Zo heeft het kabinet recent een pakket aangekondigd om via de belastingen de energiekosten te verlagen. Daarnaast krijgen gemeenten een taak om geld te verdelen voor wo-ningisolatie via vouchers. Daarmee kunnen burgers isolatie aan hun woning betalen waardoor ze minder energie nodig hebben.

Met de winter voor de deur is het belangrijk dat deze maatregelen zoveel mogelijk terechtkomen bij de burgers die ze het hardste nodig hebben. De gemeente zou alle relevante informatie en regelingen moeten bundelen en samen met energiemaatschappijen, woningcorporaties en andere partners ervoor moeten zorgen dat iedereen er warmpjes bij zit in de wintermaanden.

Vragen

1. Is bekend hoeveel mensen in Houten met energie-armoede te maken hebben?

2. Welke maatregelen, regelingen en subsidies heeft de gemeente nu al beschikbaar om inwoners te helpen met woningisolatie en het verlagen van de energiekosten?

3. Hoe gaat de gemeente bepalen aan welke huishoudens de vouchers beschikbaar worden gesteld voor woningisolatie?

4. Is het college bereid om op korte termijn het onderwerp energie-armoede en de mogelijke oplossingen te bespreken met alle relevante partners?

5. Is alle bovenstaande informatie inclusief regelingen, subsidies en aanbiedingen voor isolatie en het verlagen van de energiekosten voor huishoudens van de gemeente, de provincie, het rijk en anderen te raadplegen op één plek? Zo ja, waar? Zo niet, is het college bereid deze informatie samen te brengen op één makkelijk te raadplegen plek?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.