25 september 2022

Convenant Duurzaam Bouwen - Houten gaat voor Goud?

Gaat Houten de komende jaren voor een ambitiniveau 'Goud' als het aankomt op Duurzame Woningbouw? Dat was de vraag die donderdagavond in de extra raadsvergadering voor lag. De gemeente voldoet grotendeels al aan het ambitieniveau 'Goud'. Desondanks gaan de coalitiepartijen voor ambitieniveau 'Zilver'. Een gemiste kans, temeer omdat verkiezingsprogramma's van Natuurlijk Houten en ITH expliciet een hoge ambitie voorstellen op duurzaam en groen bouwen. Het amendement van de voltallige oppositie om voor 'Goud' te gaan, werd dan ook geblokkeerd door de coalitie. Een amendement van de VVD om voor 'Brons' te gaan en daarmee stappen terug te doen haalde gelukkig geen meerderheid. Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Robert Pelleboer.

Voorzitter, collega raasleden,

Het CDA vindt het initiatief van de Provincie Utrecht met een aantal partners om het Convenant Duurzame Woningbouw op te stellen een prima idee. Wij hebben het convenant vooral gelezen als een stuk waarin je je ambities als gemeente neerlegt. Het is geen nieuw beleid en we gaan ons niet committeren aan nieuwe regels, maar we spreken wel de ambitie uit waar we naar toe willen.

Kijken we dan naar de gemeente Houten, dan zien we volgens het raadsvoorstel dat we op de meeste punten al op het ambitieniveau Goud zitten. Op een aantal punten hebben we nog geen beleid en een enkel punt scoort momenteel nog ‘Brons’. Om dan te kiezen voor Zilver als ambitieniveau is toch als bij hoogspringen de lat op een niveau leggen waar je nog wel overheen kunt stappen. Je hoeft je eigenlijk niet in te spannen. Niet echt ambitieus dus.

Terwijl de kracht van het convenant er juist in ligt om een af te geven naar je omgeving. Er is ruimte voor maatwerk en staand beleid blijft staand beleid. Ook aangaande het parkeerbeleid. Het gaat om het stellen van ambities en die op tafel te leggen als je in gesprek gaat met initiatiefnemers om plannen te realiseren. Daarbij moet je niet te laag inzetten. Als wij die ambities niet op tafel leggen, dan zal een projectontwikkelaar daar ook niet mee komen.

Wat het CDA betreft leggen we daarom de lat wel een stukje hoger en gaan we voor Goud. En in relatie daartoe steunen we ook van harte de motie van Natuurlijk Houten en de SGP om ambities concreet te maken en een voorstel te doen voor een pilot.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.