14 februari 2020

Energieplan 2020-2025

Lees hieronder de bijdrage die Robert Pelleboer afgelopen dinsdagavond hield tijdens de Raadsvergadering. Bekijk ook de korte fractieflits op facebook.com/CDAHouten

De motie die we als CDA hebben ingediend is hier te downloaden: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Houten/5c4cc98b-15d5-47f9-adad-ce9eb4ee1f57

De gehele raadsvergadering is terug te bekijken op: https://houten.notubiz.nl/vergadering/707113/%2011-02-2020

---

Geachte voorzitter, collega raadsleden en organisaties die betrokken zijn bij het energieplan,

Wat is Houten zonder de inzet van vrijwilligers?

Wat is Houten zonder betrokken ondernemers?

Wat is Houten zonder zoveel organisaties en verenigingen?

Deze dingen maken Houten tot wat het is. Daarom is het hier zo fijn wonen, leven en werken. Bij de energietransitie gaan deze krachten ons enorm helpen als we ze goed inzetten. Mooi om te lezen dat ze, samen met een gemeente die ondersteunt en coördineert, de uitgangspunten van het energieplan vormen. Dat geeft het CDA veel vertrouwen!

Op basis van de samenlevingsagenda is het energieplan opgezet met alle betrokken organisaties in Houten. Met elkaar is er gesproken over toekomstbeelden, verwachtingen en ambities. Er wordt aangesloten bij de energie die er al is. Huidige initiatieven en activiteiten worden opgeschaald, versterkt en met elkaar verbonden. Daarmee ontstaat een stevige basis en een vliegwiel waarmee we de kennis en ervaring die al aanwezig is in de samenleving vergroten en zodoende met elkaar slagen kunnen maken. Zo komen we op stoom om uiteindelijk in volle vaart de weg te gaan naar een energieneutraal Houten in 2040!

Voorzitter, er worden hoge ambities gesteld in het energieplan, waarbij we als CDA graag de resultaten volgen. Insprekers Ernst van Zuijlen en Ronald Korpershoek, voorzittersvan respectievelijk het Duurzaamheidsfonds en de Energietafel gaven het in de RTG ook al aan: de ambities voor wat er in 2025 allemaal moet staan zijn erg hoog: 20 procent van onze energie lokaal en duurzaam opgewekt. Het ‘Programma Duurzaam Houten 2016-2018’ had de ambitie om in 2018 op 16 procent te zitten, terwijl 6 procent nog niet gehaald is. De lat ligt dus richting 2025 erg hoog. Wat maakt het grote verschil waardoor de wethouder meent dat het deze keer wel zal lukken om de ambities te halen?  Een andere vraag die we hebben bij de ambities zijn de isolatiemaatregelen aan de woningen. Wij en anderen in de Raad vroegen ons af wanneer we vinden dat het resultaat goed genoeg is. Telt een woning waar een tochtstrip geplaatst is ook al mee in de doelstelling van 3.000 woningen met extra isolatie?

Om dit alles te bereiken wordt ons gevraag veel geld beschikbaar te stellen: jaarlijks 465.000 euro! Het CDA hechter om die reden waarde aan om bij zowel de investeringen als het verloop van de  ambities de vinger losjes zoals bij een samenlevingsagenda hoort, aan de pols te houden. Er worden jaarlijks energieplannen en evaluaties opgesteld. Wij zien graag dat deze plannen en evaluaties gekoppeld worden aan de concreet gestelde ambities 2025 van het Energieplan en dat ze samen met de jaarlijkse evaluatie gedeeld worden met de Raad. We dienen daarom met VVD, HA!, D66, PvdA en ITH een motie in.

Wat we in het Energieplan miste zijn ambities mbt het onderwerp duurzame mobiliteit ,  terwijl het in het Programma Duurzaamheid 2016-2018 nog een van de vier hoofdpijlers was. Mobiliteit gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen. Daar is heel veel groene energie voor nodig (elektrisch rijden betekent in de meeste gevallen een verdubbeling van de elektriciteitsvraag per huishouden) en een geheel nieuwe infrastructuur. Voorzitter, ziet de wethouder dit belang van mobiliteit ook? Zo ja, waarom niet opgenomen in dit Energieplan. Gaat de wethouder binnenkort haar ambities ook op dit terrein met ons delen?  

Voorzitter, over de financiën heb ik nog twee punten: hoe gaan we ons geld en aandacht verdelen over de aangesloten organisaties en ten tweede: financieel hoeven we het als gemeente niet allemaal zelf te doen. Graag horen we van de wethouder op basis van welke principes dit geld en de inzet van extra mankracht verdeeld gaat worden over de verschillende organisaties.

Ten tweede: we hoeven het financieel gezien als gemeente niet allemaal zelf te doen. Er zijn bij de landelijke overheid en bij de provincie verschillende potjes en subsidies beschikbaar om gebruik van te maken. Ik noem bijvoorbeeld het Energiefonds Utrecht. Heeft de wethouder een duidelijk overzicht van alle subsidies die er beschikbaar zijn en hoe gaan we ervoor zorgen dat we daar zoveel mogelijk van binnenhalen? Met uiteraard als doel om daarmee in Houten zoveel mogelijk van onze ambities te kunnen realiseren.

Voorzitter, ik sluit af. Vandaag op 11 februari is het ‘Green Energy Day’. Als we alle groene energie die we in 2020 produceren achter elkaar zouden gebruiken, dan zouden we precies vandaag door onze voorraad groene energie heen zijn. Vorig jaar lag die dag op 1 februari. En vanmiddag hoorde ik in het nieuws dat in 2019 de wereldwijde CO2 uitstoot gestabiliseerd is en gelijk was aan 2018. Er zijn veel zorgen, maar gelukkig zien we ook de kansen en met elkaar zetten we stappen vooruit. Er is nog een lange weg te gaan, voordat Green Energy Day op 31 december valt, maar met elkaar komen we verder en door te doen leren we hoe het beter kan. Zo leggen we via het Energieplan en alle organisaties en mensen die daaraan willen meewerken het fundament voor een verdere versnelling van de energietransitie in Houten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.