10 maart 2021

Evert Jan van Asselt (lijst 3, nummer 45): “Omdat het om mensen gaat”

Evert Jan van Asselt (51 jaar, getrouwd, drie volwassen kinderen) staat op nummer 45 van de CDA-lijst. Hij is afgestudeerd econoom én theoloog, en werkt nu bij het ministerie van Volksgezondheid. Daarvoor was hij verbonden aan de denktank van het CDA. In zijn vrije tijd is Evert Jan schuldhulpmaatje in Houten. Ook zwemt, fiets en rent hij de triatlon. 

We gingen met Evert Jan in gesprek. Over zijn drijfveren en zijn ambitie. En over de verbinding die hij ziet tussen “politiek Den Haag” en het reilen en zeilen in zijn eigen woonplaats Houten. 

Snel meer weten? Bekijk de korte flyer van Evert Jan.
Doorlezen? Ga naar de landelijke CDA-pagina van Evert Jan met zijn blogs.

 

Evert Jan, waarom wil je in de landelijke politiek?

Het drijft me om mensen en organisaties te helpen die last hebben van regels en vast zitten in systemen. Want veel gaat goed in Nederland, maar als het fout gaat kun je als burger flink de klos zijn. Als het interview hier zou eindigen, dan is dat de kern. Ik wil met het CDA doorpakken, omdat het om mensen gaat!

Ben je al langer betrokken bij de politiek?

Van jongs af aan ben ik geboeid door de politiek. Na mijn studie was ik twee jaar medewerker bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie van het CDA. Daarna heb ik 12 jaar meegedacht bij het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, uiteindelijk als adjunct-directeur. De laatste negen jaar heb ik als rijksambtenaar van binnen gezien hoe de overheidsbureaucratie functioneert.

Politiek is dus altijd al onderdeel van je leven?

Zeker, het zaadje is al vroeg geplant. Met mijn vader keek ik als elfjarige op zondagochtend naar het tv-programma Het Capitool. Nu heet dat Buitenhof. Dat vond ik interessant, politici die hun visie op de wereld gaven, een duiding van wat er gaande is. Met mijn vader heb ik het nog steeds vaak over de politiek. Ook van mijn moederskant was er interesse in de politiek. Mijn opa was voorzitter van een plaatselijke afdeling van de CHU, een voorloper van het CDA. Het zit dus wel in de familie.

Je bent zowel econoom als theoloog. Hoe combineer je die petten in de politiek?

Als institutioneel econoom ben ik geboeid door systemen. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, waar geld zoveel bepaalt. Als theoloog realiseer ik mij dat geluk niet alleen afhangt van meetbare economische zaken. Het leven is eindig en geluk hangt van zoveel andere dingen af dan geld. De relaties met de mensen die je dierbaar zijn zijn zoveel male belangrijker.

Je zegt “omdat het om mensen gaat”. Wat bedoel je daarmee?

Politiek gaat over maatschappelijke problemen. Dit klinkt abstract, en vaak blijft het ook abstract in de politiek, maar het gaat dus over zaken die mensen raken. Jou, mij, je achterbuurvrouw, de winkelier, de jongere die geen woning vindt. Het gaat ergens over! In het klein maak ik dat in Houten mee als schuldhulpmaatje: ik zit bij de mensen aan tafel die tegen de muren van de uitvoeringsorganisaties van de overheid aanlopen.

Ik wil me vooral richten op zaken die op de lange termijn voor mensen het verschil maken. Op den duur draagt dat het meest bij. In de politiek kan meer aandacht voor het “belangrijke, maar niet urgente” geen kwaad.

Politiek moet niet teveel beloven.

Vooral problemen die pas op de langere termijn gaan spelen, zijn lastig voor de politiek. Kijk naar de woningmarkt, nu roept iedereen dat er snel wat moet gebeuren, maar het probleem kondigde zich tien jaar geleden al aan, en zal ook niet binnen een paar jaar zijn opgelost. Het duurt nu eenmaal lang om een nieuwe woninglocatie te ontwikkelen. Dus de politiek moet niet te veel beloven in dat opzicht.

Kun je dat toelichten, dat de politiek niet teveel moet beloven?

Ik bedoel daarmee dat de invloed van de politiek beperkt is. Onze maatschappij verandert continu, en dat is niet door de politiek of de overheid. De wereld verandert door nieuwe technische ontwikkelingen, dus door nieuwe dingen die mensen bedenken. De wereld verandert ook doordat de cultuur verandert, dus door andere opvattingen die mensen ontwikkelen. Denk alleen aan de smartphone waardoor onze manier van communiceren met elkaar drastisch is veranderd en waardoor we nu anders over tijd en plaats denken. De overheid is bij deze ontwikkelingen vooral volgend.

Er zijn heel veel maatschappelijke problemen waar de overheid maar in beperkte mate invloed op heeft. En heel veel problemen zijn zo complex, dat er geen quick fix is, geen snelle oplossing. Dan moet de politiek niet doen alsof die er wel is. Zoals beweren dat een Nexit ons verlost van alle problemen die we nu aan Europa toeschrijven. Kijk alleen naar de corona-crisis. Laat staan de klimaatcrisis en immigratievraagstukken. Deze problemen maken wel duidelijk dat er behoefte is aan visie op waar het heen moet. Daar is echter maar weinig aandacht voor in de politiek. Het is veel minder spannend dan het conflict dat op dit moment speelt.

De politiek kan de samenleving niet goed maken. Ze kan het voor mensen wel makkelijker maken om goed te doen.

Misschien als je het in een zin wil zeggen: de politiek kan de samenleving niet goed maken, ze kan het voor mensen wel makkelijker maken om goed te doen.

Waar staat voor jou het CDA voor?

Voor mij is belangrijk dat het CDA mensen vooropstelt. Uiteindelijk gaat het om mensen. Te veel nadruk op de overheid of de markt past niet echt bij het CDA. Je kunt als politiek of overheid nog zo veel willen en regelen, maar er moet wel draagvlak voor zijn bij de bevolking.

Maar veel meer moet de overheid de wetten en regels eenvoudig te houden. Het is toch opvallend dat het vaak de mensen zijn die het al moeilijk hebben, die te maken krijgen met formulieren en ingewikkelde procedures. Denk aan mensen met een laag inkomen of die zorg nodig hebben. 

Het is opvallend dat de mensen die het al moeilijk hebben juist te maken krijgen met formulieren en ingewikkelde procedures. Dat moet anders.

Onze maatschappij legt best veel druk op mensen. Kijk naar wat er allemaal verwacht wordt van jongeren. En werkenden hebben het druk door de combinatie van arbeid en zorg. En voor ouderen is het niet altijd makkelijk om bij te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen. De politiek moet oog hebben voor deze druk op mensen. Zeker moet ze de druk niet verhogen door allerlei bureaucratie.

Vrijheid vind ik ook heel belangrijk. Gelukkig zijn we in Nederland heel vrij. Veel meer dan we vaak beseffen.  Denk aan de vrijheid om te demonstreren, om je geloof te uiten, om uit Nederland te emigreren. Allemaal vrijheden die in heel veel landen niet vanzelfsprekend zijn. Je wil dat de overheid zo min mogelijk de vrijheid van burgers beperkt.

Is het eigenlijk relevant voor Houtenaren dat een Houtenaar op de landelijke lijst staat?

Korte lijnen naar Den Haag kunnen handig zijn. Maar bij heel veel onderwerpen die in Den Haag worden besproken is de partijkleur veel belangrijker dan je woonplek. Dat neemt niet weg dat de plek waar je woont wel mede bepaalt hoe je naar de wereld kijkt. Iemand die op het Groningse platteland woont, leeft anders dan ik als Houtenaar met alle voorzieningen dichtbij. Ik ben iedere keer weer blij als de fietspaden gestrooid zijn als het sneeuwt, maar in Groningen verzakken de huizen. Dus waar je woont, bepaalt wel mede hoe je naar de wereld kijkt.

Dankjewel voor dit interview!

Snel meer weten? Bekijk de korte flyer van Evert Jan op de landelijke CDA-pagina van Evert Jan.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.