25 juni 2020

Gemeente en inwoners in jaarverslag en jaarrekening 2019

Vorige week in de raadsvergadering van 16 juni 2020 is de jaarrekening 2019 vastgesteld. Een mooi moment van reflectie op datgene wat er gebeurd  en bereikt is!  Jan de Jong, de woordvoerder van het CDA richtte in het debat  de schijnwerper op: 'Inwoners en gemeente!' Hieronder zijn inbreng:

MdV: Jaarstukken 2019:

Na het lezen van een dikke stapel papier over de verantwoording over het afgelopen jaar 2019, heb ik de vraag gesteld: Wat vind je in al die stukken nu het belangrijkste cijfer en wat waren de zinnen? Daar komen er wel een aantal voor in aanmerking, maar voor deze inbreng zijn die op blz. 144 voor ons als CDA als winnaar uit de bus gekomen.

% inwoners, dat vindt dat de gemeente hen voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen'. In 2016: 40% in 2018 43% en in 2019: 50% (!) en de raming was 46%. Een mooie vooruitgang. En daar hoort de toelichtende tekst bij: “Zowel ambtenaren als bestuurders hebben zich regelmatig ter plekke op de hoogte gesteld van situaties die speelden in hun bestuurlijke portefeuille of in de wijken en gebieden, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Hierdoor waren we in staat vragen en inbreng van inwoners op een meer persoonlijke manier, laagdrempelig en integraal te benaderen”.

En hoewel de realisatie bij Nederlandse gemeentes ( met 33% in 2018) nog veel lager is, geeft onze score ook aan dat we nog een weg te gaan hebben. 50% is niet waar wij als CDA tevreden mee willen zijn. Bij een vorig agendapunt vanavond hebben we dan ook een motie ingebracht die er hopelijk voor gaat zorgen dat de score dit jaar wéér hoger wordt.

MdV:

We zullen pas over een aantal jaar weten, hoe we 2019,  in historisch perspectief moeten zien. Als het laatste jaar vóór de crisis of het laatste jaar vóór de drastische veranderingen in de samenleving?

Met het coronavirus hebben we als het ware ook een contrastvloeistof toegediend gekregen, waarmee we inzien wat er aan de hand is en hoe het anders zou moeten. Veel speelt zich af buiten de invloedssfeer van de gemeente, maar veel raakt ons hier ook!

Als we naar de verschillende programma’s kijken, dan zal de Duurzame leefomgeving een veel prominentere plaats moeten krijgen. Bij alle besluiten zullen we ons af moeten vragen wat dit doet voor de duurzaamheid.

We kunnen ook tot onze grote voldoening constateren dat er in Houten een verrassend en soms ontroerend aantal nieuwe initiatieven zijn ontstaan ​​om elkaar te helpen. Het programma Samenleven met als ondertitel "Iedereen télt mee" is in deze afgelopen tijd geworden tot "Iedereen dóet ook mee". 

En ineens vanwege het thuiswerken bleek het programma Goede Bereikbaarheid een hééél andere ( digitale) dimensie te krijgen. Het is voor ons bijv. de vraag van de verbreding van de A12 / A27  door dat meer-thuiswerken, misschien minder urgent is geworden en of er dan misschien op kortere termijn  geld over blijft om de hele aansluiting van de Limesbaan naar de A12 sneller voor elkaar te krijgen.

En ook bleek, dat het programma Veilige Leefomgeving veel minder zorgen opleverde dan voorheen.

En meer nog dan voorheen realiseren we ons  in het programma Betrokken bij de samenleving,  dat het de verantwoordelijkheid is van overheid, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. En dan zijn we weer aangeland bij het eerste punt van mijn betoog: We zijn er als CDA van overtuigd dat de zojuist genoemde score echt omhoog moet!

Ik sluit af met dank en complimenten aan het college en de ambtenaren voor hun inspanningen voor deze jaarstukken. Ook de ARC dank voor jullie werk en jullie aanbevelingen, die wij van harte steunen. Misschien een suggestie over ons halverwege het jaar eens een korte update om te geven hoe wij ervoor staan ​​met de uitvoering daarvan en ons er desgewenst ook meer bij te betrekken.

Ik dank u wel.

NB: Dank aan 't Groentje dat ze juist deze week een artikel hebben geplaatst met als kop ; " inwoners en gemeente Houten trekken vaker samen op"

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.