25 september 2019

Global Goals 2030

Deze week is de week van de 'Global Goals'. De 'Global Goals' zijn 17 doelen, vastgesteld door de VN, die een duurzame ontwikkeling van onze wereld moeten bewerkstelligen. Bij 'duurzame ontwikkeling' denken we vaak alleen aan hernieuwbare energie en het klimaatprobleem. Dat zijn echter 'maar' 2 van de 17 doelen. De andere doelen gaan over rijkdom en armoede, goed onderwijs, vrede en rechtvaardigheid, goede banen en economische groei, gendergelijkheid, gezondheidszorg, samenwerking, etc. Bezoek globalgoals.org voor een overzicht van de 17 'Global Goals' en meer informatie over de week van de 'Global Goals'.

Dat klinkt allemaal als een 'ver-van-mijn-bed-show'. Wat hebben deze 17 mondiale doelen te maken met Houten? Wellicht meer dan u zou verwachten. Alle lidstaten hebben de 17 doelen geadopteerd. En in Nederland is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de slag gegaan met de 'Global Goals'. De VNG heeft een handreiking gemaakt voor gemeenten die helpt om op een makkelijke en praktische manier aan de slag te gaan met de 'Global Goals'. 

Er zijn in Nederland al 71 gemeenten die de doelen hebben omarmd. Zij zijn 'Global Goals' gemeente geworden. Een inspirerend verhaal over wat de 'Global Goals' voor een gemeente kunnen betekenen, valt te lezen op: https://vng.nl/burgemeester-wobine-buijs-van-oss-over-de-global-goals-spiegel-je-eigen-dna-aan-wat-de-wereld-nodig

Ook het CDA Houten is enthousiast geworden over deze 17 doelen. We hebben daarom vandaag, op Global Goals-dag de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

  1. Ziet het college, evenals bijvoorbeeld de burgemeester van Oss, ook de meerwaarde van de Global Goals voor haar gemeente?
  2. Behoort de gemeente Houten al tot een van de 71 gemeenten die de Global Goals omarmd heeft? Indien ja, is dan op 25 september ook de ‘Global Goals’ vlag gehesen?
  3. Indien nee, waarom heeft het college tot op heden nog niet de Global Goals omarmd? Er zijn geen minimale vereisten, terwijl het programma wel veel kan opleveren voor de gemeente Houten.
  4. Indien vraag 2 met nee beantwoord wordt, is het college bereid om binnenkort ook ‘Global Goals’ gemeente te worden?

Robert Pelleboer, Raadslid CDA Houten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.