10 juli 2020

Houtense raad spreekt zich uit voor inclusieve samenleving raadsvergadering 9 juli 2020

Op de laatste raadsvergadering voor de zomer heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Houten zich uitgesproken om het Initiatief dat zich inzet om de Sinterklaasperiode feestelijk te maken voor álle Houtenaren te ondersteunen. Het initiatief ‘Sint voor alle Houtense kinderen’ heeft als doel de roetveegpiet tot standaard te maken in Houten en daarmee aan te sluiten bij de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal. De initiatiefnemers hebben overleg gehad met het Sinterklaascomité in Houten en ook het comité erkent dat een groeiende groep inwoners van Houten vindt dat de roetveegpiet de meest voor de hand liggende aanpassing is. Beide groepen hebben een beroep gedaan op de raad, als vertegenwoordigers van haar inwoners, om de verandering te steunen.

PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en het CDA hebben gezamenlijk een motie ingediend. De VVD sloot zich in het debat ook aan. Zij allen willen  de oproep steunen omdat zij vinden dat de gemeente Houten voor een inclusieve samenleving staat: “We kiezen voor ‘we’: het met elkaar oplossen en iedereen bij de samenleving betrekken”.

Net als elders in Nederland, is óók in de gemeente Houten helaas sprake van ongelijkheid en achterstelling, die soms ook plaatsvindt langs etnische lijnen. Eén van de aanhoudende discussies daarbinnen gaat over de zwarte-pietfiguur bij het Sinterklaasfeest. De gelaatskleur van de zwarte-pietfiguur roept, hoewel niet zo bedoeld, voor een groep mensen in onze samenleving eerder associaties op met racisme en discriminatie, dan met een fijn en vrolijk feest;

De partijen onderschrijven met de initiatiefnemers en het Sinterklaascomité dat het Sinterklaasfeest voor velen van ons een mooie jeugdherinnering is die we koesteren. “Ook onze kinderen gunnen we dit feest met alle vrolijkheid en blijdschap die daarbij hoort”. Natuurlijk, de politiek beslist NIET over tradities, maar kan zich wel uitspreken over haar ideaal van een inclusieve samenleving. En dat betekent dat Sinterklaas een feest is voor álle kinderen en hun ouders in de Houten. Gezien de huidige maatschappelijk discussie vinden de partijen het nu het moment om hun steun uit te spreken voor dit initiatief en de oproep van het Sinterklaascomité.

De motie roept op om organisaties die betrokken zijn bij Sinterklaasfeesten en -intochten de roetveegpiet tot standaard te verklaren en de traditionele zwarte-pietfiguur niet meer te gebruiken. Ook willen de partijen dat de gemeente Houten zelf de zwarte-pietfiguur niet meer gebruikt.

De volledige tekst vindt u hier: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Houten&id=1e1427a3-270e-41f7-bdfc-9ea51e9b71fb

Bij monde van fractievoorzitter Cora Gerritsen werd het volgende uitgesproken: "Het CDA steunt deze motie van harte, omdat wij de overtuiginig heben dat niemand gekwetst mag worden. Want, als er één ding duidelijk is in de discussie over zwarte piet dan is het dat in toenemende mate gekleurde mensen zicht gekwetst voelen en aanstoot nemen. Sinterklaas is geen feest voor alleen witte kinderen en ouders, maar voor iedereen. Het CDA vindt het daarom belangrijk dit initiatief te steunen om de Sinterklaasperiode feestelijk te maken voor álle Houtenaren en de roetveegpiet tot standaard te maken. Het is wat ons betreft iets kleins, maar een teken van iets groots. Dat we zien en horen wie zijn achtergesteld. Het niet ik en jij, maar wij samen die de samenleving vormen in al zijn veelkleurigheid. In het het kort is dit de achtergrond van onze steun aan de motie die hier vanavond ter bespreking voorligt." 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.