07 november 2019

Kansen voor fort Honswijk

Toekomst Fort Honswijk | CDA raadsbijdrage 29 oktober 2019

Het voorliggende ontwikkelkader over de Toekomst van Fort Honswijk laat wat betreft het CDA zien dat we eind 2017 er goed aan hebben gedaan om het toenmalige Masterplan van tafel te halen en van onderop en met alle betrokkenen opnieuw te beginnen.

Honswijk leeft weer! Wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers, kleine bedrijven ze zijn hier nu al meer dan welkom en voelen de magie van deze cultuur historische en landschappelijke unieke plek. Met het nu voorliggende ontwikkelkader worden de pluspunten en de potentie van het fort verder verkend en aan ons de vraag of dat wat de fortwerkers bij elkaar hebben gebracht aan mogelijkheden en randvoorwaarden voldoende is om een stichting op te richten en een tenderproces te starten.

Het CDA kan daar kort over zijn. Ja, dat vinden wij! Met grote dank aan alle fortwerkers, de projectleider Edwin Boonstoppel en Sander van der Eijk voor de moderatie van dit participatieproces en natuurlijk de gemeente met de huidige wethouder voorop die er ook alles aan heeft gedaan om tot dit voorstel te komen.

We zijn blij dat de omwonenden van de forten en de Molenbuurt in het bijzonder vertegenwoordigd waren in de groep de Fortwerkers en hebben meegewerkt aan het ontwikkelkader. Want, ja ook de ontwikkeling van dit Fort in navolging van Fort Korte Uitweg en Lunet aan de Snel zal z’n uitwerking hebben op de buurt. We kunnen de vrees van de buurt voor overlast goed voorstellen. We willen de wethouder dan ook vragen hoe zij ervoor gaat zorgen dat de uitbaters van de forten de verleende vergunningen naleven; de buurt informeren over activiteiten en hoe onderling de activiteiten op elkaar af te stemmen en dat bij klachten adequaat gereageerd wordt. Want, met elkaar zal naar een nieuw evenwicht gezocht moeten worden. Wij vernemen graag van de wethouder wat zij hieraan denkt te doen?

Samenvattend: Honswijk is nu al een mooie plek, door het participatieproces is aan veel belangen recht gedaan; chapeau voor de fortwerkers! De potentie van het fort is groot gebleken. Dank voor de financiële doorrekening van verschillende scenario’s. Fijn dat het college deze verantwoordelijkheid naar zich heeft toegetrokken, want dat is waar wij ons het meest zorgen over maken. Is het haalbaar om van deze locatie een plek te maken waar een goede boterham te verdienen is. Dat lijkt te kunnen en geeft ons dan ook het benodigde vertrouwen om vandaag ronduit dit voorstel te steunen en van Honswijk als Wachter aan de Lek een unieke beleefbare plek te maken.

Cora Gerritsen, fractievoorzitter CDA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.