31 oktober 2019

Kerstboomverbranding

Het is altijd een mooi schouwspel en buurtfeest: kinderen die begin januari als een malle in de weer zijn met het verzamelen van kerstbomen die ze achter hun fietsen knopen. Eigenlijk wel heel bijzonder zelfs: kinderen die blijkbaar erg gemotiveerd zijn om de rotzooi die ontstaat van afgedankte kerstbomen op te gaan ruimen. Dat is toch wel goed aangeleerd burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid ten top! Daarnaast is het ’s avonds altijd erg gezellig rondom het vuur op verschillende plekken in Houten. Families die daar samen van komen genieten. Saamhorigheid met de buurt. Je maakt eens een praatje met mensen die je normaal eigenlijk nooit spreekt. De kerstboomverbranding is daarom een heel leuk buurtfeest wat een keer per jaar in januari wordt gehouden.

Dat het college, met uitzondering van de CDA wethouder, er nu eenzijdig voor heeft gekozen om deze mooie traditie plots stop te zetten, stelt ons zeer teleur. De petitie die is ingediend, alle reacties die we hebben kunnen lezen in Social Media en de krant, tonen aan dat dit een zeer gevoelig en politiek onderwerp is. Het is een gemiste kans dat dit niet eerst met de Raad is besproken, die, i.t.t. de burgerpeiling, wél een verkozen volksvertegenwoordigend orgaan vormt.

We begrijpen dat het feest ook veel klachten veroorzaakt bij mensen die hier last van hebben. En in het kader van betere en gezondere lucht kunnen we ons óók goed voorstellen dat je op termijn op zoek moet naar een andere invulling van deze kerstboomverzameltraditie. Om zoiets te organiseren heb je natuurlijk even de tijd nodig. Met Houten Anders hebben we daarom een motie opgesteld, mede ingediend door VVD en ITH, die oproept om te zoeken naar een groep initiatiefnemers die in samenspraak met de Kinderraad een nieuw, gezellig feest willen organiseren rond de Houtense kerstboominzameltraditie, máár voor dit jaar het feest nog ongewijzigd laat plaatsvinden.

In het land zijn er genoeg voorbeelden van gemeenten waar op een andere manier, maar even gezellig en leuk voor kinderen, de kerstbomen worden ingezameld. Laten we er voor dit jaar nog eenmaal een supergave editie ‘oude stijl’ van maken!

Robert Pelleboer

Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.