18 oktober 2016

Klankbordgroep Mooi ’t Goy officieel van start

In een volle zaal van De Ploeg in ’t Goy hebben de aanwezigen woensdag 12 oktober 2016 ingestemd met de oprichting van een Klankbordgroep ’t Goy. Met een luid applaus werden de leden van de ingestelde klankbordgroep officieel tot vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap gekozen, waar het gaat om overleg met de gemeente en de politiek.

Het initiatief ontstond in een CDA- achterbanbijeenkomst op 9 juni 2016, waar de suggestie werd gedaan om een belangengroep te vormen voor overleg met de gemeente o.a. over de nieuwbouwplannen. Dit idee is aangeslagen en uiteindelijk hebben 9 inwoners van ’t Goy zich bij die groep aangesloten.

Tijdens de bijeenkomst in De Ploeg waren ook de wethouders Herman Geerdes en Kees van Dalen aanwezig. Zij vertelden over de actuele stand van zaken van de nieuwbouwplannen voor ’t Goy en de verkeersveiligheidsmaatregelen in de kom van ’t Goy.

Het CDA complimenteert de Goyse gemeenschap met dit uitstekende plan en wenst de klankbordgroep Mooi ’t Goy, zoals ze zich noemen,  veel succes bij hun werk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.