09 februari 2021

Laatste raadsvergadering Jan de Jong

Woorden bij het afscheid van Jan de Jong als raadslid voor CDA Houten, Schalkwijk, Tull en 't Waal en' t Goy

door burgemeester Gilbert Isabella en CDA fractievoorzitter Cora Gerritsen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder! Dat nummer werd voor Jan gedraaid bij zijn radio interview bij Daar hou ik u aan op 12 december 2020

Geachte heer de Jong, dames en heren leden van de gemeenteraad van Houten, college van B&W, kijkers en luisteraars thuis, beste Jan en natuurlijk in dit geval ook beste Wanda en jullie zonen,

Met het prachtige nummer van Ramses Shaffy, een flamboyant persoon uit de Nederlandse showbizz, begon het radio interview in december en ik dacht zouden we Jan ook zo mogen noemen als lid van de Houtense gemeenteraad? We gaan het zien. Het nummer bezingt het hele leven en vanavond zullen we daar ook een blik op werpen als het jou loopbaan als raadslid voor het CDA betreft.

En natuurlijk krijgt ieder raadslid bij zijn afscheid de aandacht die het vertrek verdient maar in jou geval Jan is het heel bijzonder om de reden dat jouw afscheid vanavond ook het afscheid op vele andere terreinen betekent, ja zelfs het einde van je leven hier bij ons. En hoe hard en verdrietig dit ook is, wil ik je dansend door mijn verhaal meenemen.

Het idee om dit dansend te doen kwam eigenlijk door je eigen muziekkeuze tijdens dat eerdere interview waar ik graag een parallel meetrek. Daarin gaf je te kennen graag de beentjes van de vloer te tillen en je zwevend en zwierend over de dansvloer te begeven of nog beter hier in dit geval al pratend op de vloer van de raadszaal. Want Jan: zo hebben we je leren kennen. Een begenadigd spreker, ja alsof je de Quikstep al huppelend en spelend met de woorden hier in de raadszaal ten toon spreidde. Orchestra Bela Sanders: 18 jaar en dan is het tijd voor dansles. Jan geloof het of niet maar ook die muziek ken ik want daar leer je inderdaad je eerste danspassen op voor de quickstep, bye bye blackbird.

Dansschool in Amsterdam, dat hoorde bij de opvoeding: je moet maar eens naar de meisjes gaan kijken. Jan danst graag, de variaties is hij verleerd. Hij herkent de dansen nog wel. Laten we maar eens zien hoever we komen.

Beste Jan,

Je werd in

25 sept 2012 – 25 maart 2014 en vervolgens weer als raadslid van maart 2014 tot maart 2018 raadslid voor het CDA Houten, en vanaf juni 2018 tot heden (8 jaar en 6 maanden) ben je raadslid voor het CDA gebleven.

Van Nov 2008 – nov 2014 was je voorzitter van de Belangenvereniging Winkelcentrum Het Rond: gedreven, zowel als politicus bij het CDA maar ook als voorzitter van de Belangenvereniging las ik in één van de commentaren.

Van 2005 – 2010 heb je les gegeven aan het Christelijk college Schaersvoorde, een VMBO school.

En van 1973 – 2004 ruim 30 jaar bij Interpay, Bankgirocentrale.

Als je de tijdlijn van Jan op Linked Inn volgt herken je Jan en zijn brede belangstelling, zijn commentaren en zijn likes bij bepaalde onderwerpen. Jan hield het allemaal bij.

Het lijkt er op dat bij jou Jan alles in drieën komt, valt me op bij de voorbereiding op dit afscheid.

  1. Je werk en loopbaan
  2. Vrijwilligerswerk en veelzijdige interesses
  3. Afscheid nemen

Ad.1                      Waarom het CDA en de interesse in de politiek.  Het is met de paplepel ingegoten, zo is Jan opgevoed. Vader was niet actief in de politiek maar het werd thuis wel besproken. KVP kwam er van huis uit vanzelfsprekend uit. Jan kon zich goed vinden in de beginselen van de partij. De huidige generatie heeft dat niet meer hoor je met enig weemoed in de stem Jan. JanvVraagt het ook niet aan zijn drie zonen want dat zou weleens op een teleurstelling kunnen uitdraaien. Jan zit er voor zijn derde termijn in de raad. 2010- 2014 in gestroomd, 2014-2018 en 2018 -2022. Specialiteiten financiën, economie, buitengebied, (hij is van boeren afkomst), RO, onderwijs, de regiozaken. Jan je was  en ging altijd op pad, trekt er vaak op uit. Gemeenten uit de regio worden door Jan bezocht en zo ook de vergaderingen van alle samenwerkingsverbanden die onze regio inmiddels kent, trouw bezoeker van regionale bijeenkomsten. Je bent er ook helder over: steeds meer zijn we als afzonderlijke gemeente afhankelijk van wat er in de regio wordt bedacht en gebeurt dus daar moet je wel zelf bij zijn. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook: de regio wordt bepaald door de aanwezige gemeenten en hun onderlinge samenwerking. Aan samenwerking bij jou geen gebrek.

Werk: New York bezocht met Wanda zijn vrouw en zonen zijn mee geweest. Niet alleen een mooie stad Jan maar zeker ook een prachtige slow-foxtrot om op te dansen! Maar dat wist jij natuurlijk al als danser. Het ziet er eenvoudig uit maar je moet net tegen de maat aan dansen en dat is wat jij in je politieke en werkzame leven ook steeds weer liet zien Jan.

De financiële wereld was je loopbaan, je hebt daar 30 jaar in gewerkt. Via de HBS geïnteresseerd geraakt in boekhouden, economie, handelskennis, rechten. Een bevlogen docent heeft hem aangesproken en daardoor is Jan naar de universiteit gegaan om economie te gaan studeren, maar halverwege gestopt en geswitch naar een meer praktijk gerichte opleiding als boekhouding. Jan kwam van het veilige beschermde platteland en ging naar de universiteit. Daar raakte Jan verdwaald in de grote stad, de studie ging niet zo goed, wiskunde was te lastig voor hem en er was geen klik met de docent. Studiebegeleiding ontbrak, tot het kandidaatsexamen gekomen maar daarna gestopt.

Na de militaire dienst is Jan niet meer verder gaan studeren. Andere zaken waren toch leuker. Jan je werd een echte man van de praktijk, ook dat hebben we je zien doen in de gemeenteraad.

Bij de Bankgirocentrale uiteindelijk terechtgekomen. Toen Jan 58 was kreeg hij te horen: ‘we gaan met jou niet verder’ na een reorganisatie, na 33 jaar mocht je ineens weg. Hier duikt wat mij betreft toch het beeld van een tango op waar je je danspartners stevig vast hebt, en passievol je bewegingen moet maken maar ook moet oppassen om botsingen met andere paren te voorkomen.

Je hebt toen een switch naar het onderwijs gemaakt.

Jan je moest opnieuw beginnen, je had geen ervaring en geen diploma. Een school in de Achterhoek Aalten zei: komt u maar eens praten. Leuk gesprek gehad en op de terugweg kreeg je al een telefoontje dat je was aangenomen.

Docent Handel en administratie was het vak op een VMBO school. Jan werd aardig uitgeprobeerd door je Leerlingen zei je. Je eerste lessen waren saai zei je zelf en ook de leerlingen vonden dat. En dat liet jij je niet zeggen. Gesprek met de rector gevoerd: de stichting jonge ondernemer. De leerlingen werden uitgedaagd en moesten zelf ondernemertje gaan spelen met alles er op en er aan. Markt analyse de op straat, interviews afnemen, businessplan opstellen, inkoop, verkoop etc. Aandeelhouders worden en gezocht en dan werd er geld verzameld bij ouders etc.

Jan je bent een harstikke loyale man: in je werk. Je ontdekte je je drive om kennis over te dragen op de kinderen en dat is zo mooi en een leuk proces. Kennisoverdracht is sowieso mooi.

Ad.2      Vrijwilligerswerk: Jan je hebt je hele leven eigenlijk al vrijwilligerswerk verricht.

Misdienaar geweest vanaf 6 jaar in de kerk: toen had je al moeite om nee te zeggen. Tegen het gezag zei je ook geen nee! Jan en we weten dat is nu tegenwoordig wel anders. Het begon dus al op 6 jarige leeftijd, acoliet, verkennerij, districtsvoorzitter katholieke plattelands jongerenwerk. LTB, in de jongerenorganisatie. Amstelland. Het knelde ook wel met de studie, dit was te leuk.

Getrouwd en in Muiden gaan wonen. Wat leuk dat je hier komt wonen, ik heb je iets te vragen. We zoeken nog een penningmeester voor het schoolbestuur. Hoeveel werk is dat: ach een paar uurtjes per week. 20 jaar doorgebracht, allerlei functies gehad. Daarna gingen de kinderen naar het voortgezet onderwijs en zo dus naar het VO Parkmavo, besturenfusie geleid en aan bijgedragen. Interessante processen, maar ook interessant voor je eigen ontwikkeling want je kwam er ook allerlei pluimage aan mensen tegen, mensen waar je ook nog iets van kon opsteken. Jan voelde zich toch wel vereerd.

Van Muiden naar Houten: de kerk kwam langs en dus een gesprek met de pastor. Leuk gesprek met relaties naar vroeger: voorzitter van het liturgisch beraad. Het zit in Jan: de samenleving heeft het nodig, het is het cement van de samenleving, anders valt het uiteen en daarom doe je dat.

Voorzitter van de Wereldwinkel geworden. Wat is de stip op de horizon vroeg Jan ze af. Op zoek naar een andere locatie. Dus op pad naar de winkeliersvereniging. Jan stapte er op af. En zo kwam je ook weer in de Belangenvereniging Winkeliers van Het Rond, en dat alles naast het gewone werk.  De voorzitter stopte na een jaar en dus volgde Jan hem op. Hij voelde wel een ambitie om er iets aan te doen en is 6 jaar voorzitter geweest van. Vrijwilligerswerk ook bij Omroep Houten, ben je penningmeester geweest, de boel een beetje op poten gezet.

Toen Jan in de Raad kwam is hij er mee gestopt. Dat moest ook wel Jan, je kon niet met meerdere petten tegelijk op, in de gemeenteraad plaatsnemen.

Jan eigenlijk straal  jij het vrijwilligerswerk uit, Houten is een warm bad en zo heeft Jan het ook gevoeld. De Weense wals past hier goed bij, al zwierend en draaiend ben je door je leven heen gedanst.

Ad.3                      Afscheid nemen:

Jan je kreeg in 7 oktober een hele slechte boodschap te horen, je hebt kanker en het is niet te genezen. U heeft nog een half jaar en als je er iets aan doet misschien wel een jaar. Dan stort je wereld letterlijk in. Van het aardse leven naar het hemelse leven gaan, heb je het zelf genoemd. Ik weet dat ik dit hier zo mag noemen Jan omdat je er zelf ook niet voor weg loopt. Het zou onecht voelen om het er niet over te hebben. Het is zo ingrijpend, je kunt er niet om heen.

En dat is de reden dat je vanavond afscheid neemt als raadslid, raadslid voor het CDA met hart en ziel verbonden aan de boodschap van het CDA.

Ook als raadslid heb je altijd hard gewerkt, je ingezet voor de gemeenschap, je verbonden gevoeld met alles rond het proces van het hoogste orgaan binnen de gemeente: de gemeenteraad. Je deed al het werk zoals je dat gewend bent, vol plichtsbesef, sommige taken als het corvee voor de samenleving. En altijd met een brede, gulle glimlach, betrokkenheid en de menselijke maat. En je nam er de tijd voor Jan.

Sinds 2012 ben je raadslid voor het CDA en vanaf die tijd zagen de inwoners van Houten je maar zeker ook de dorpen ‘t Goy, Tull en ’t Waal en Schalkwijk, het zg buitengebied. Vol verve ging je lanen in, de paden op. Legde je oor te luister, besteedde tijd en aandacht aan inwoners en ondernemers en dat vertaalde zich dan in gloedvolle bijdragen hier in de gemeenteraad. Af en toe was je wel wat lang van stof maar dat hoorde ook eigenlijk wel een beetje bij je. En dat was goed.

Jan, ik noemde al even je plichtsbesef: ook voor het werk van de gemeenteraad, wat veel achter de schermen plaats vindt, deed je volop corvee. Klussen die er bij horen maar waar je wel extra tijd mee kwijt bent.

Zoals het werk in de Commissie Verbonden Partijen: de plek waar alle raadstukken vooraf door deze commissie wordt bekeken voordat het naar de Raad gaat. Voor de kijkers en luisteraars thuis: dat gaat dan over gemeenschappelijke organisaties die voor meerdere gemeenten tegelijk werken om zo tot een betere dienstverlening te kunnen komen. Bijvoorbeeld de GGD, maar ook de andere hulpverleningsdiensten als de brandweer, het recreatieschap, of de Omgevingsdienst.

Jan: jij spitte alles uit, ging tot in de details – wat natuurlijk niet altijd nodig was maar met jouw financiële blik wilde je van de hoed en de rand weten. Dus je collega’s in de gemeenteraad wisten: ….”als Jan er naar had gekeken dan moest het goed zijn. Je deed je werk als voorzitter van CVP goed werk.

Je nam samen met een paar collega’s het initiatief om bewoners nog meer te betrekken bij de lokale democratie door het organiseren van een zg initiatievenmarkt die later tot  “motiemarkt” werd omgedoopt waar inwoners met hun eigen ideeën naar de raad konden komen en een toelichting te geven aan raadsleden die dan wellicht dat idee konden overnemen.

Je bedacht de samenlevingingstalentprijs voor ambtenaren die lieten zien hoe je op een slimme en prettige manier goed kunt samenwerken met inwoners waardoor er een breder draagvlak voor bepaalde voorstellen kon ontstaan. Het is een mooie stimuleringsprijs geworden waar een prachtig beeld aan verbonden is.

Jan voelt je nog redelijk goed met soms ook wel hele moeilijke dagen zoals ze er waren deze afgelopen dagen. Jan gaat door zolang het nog kan. Doortastend. Nu stoppen met alles en thuis gaan zitten staren voor het raam is niets voor jou Jan. Zie me niet als patiënt: zolang het kan doe ik het, Jan heeft die ruimte ook gekregen. De omstanders houden het met Jan samen in de gaten. Iedere week vraagt Wanda zijn vrouw er ook wel naar.

Ik zie hier de vergelijking met de ‘last walz’ die je mag dansen op prachtige muziek, je vrouw in je armen, zwierend over de dansvloer van het leven. Terugblikkend op een prachtige loopbaan, geweldig veel werk verzet voor de inwoners van onze gemeente, met plezier samen gewerkt in de gemeenteraad met alle collega’s, mooie dingen bereikt en vooral een gelukkig gezinsleven.

Jan tel je zegeningen, geniet van de tijd die je wordt gegund en namens de ambtelijke organisatie, de griffie, het college van burgemeester en wethouders en je collega’s uit de gemeenteraad: Jan bedankt!

Uitgesproken tijdens de raadsvergadering op 9 februari 2021

 

Woorden ten afscheid voor Jan de Jong, door CDA fractievoorzitter Cora Gerritsen

Raadsvergadering 9 februari 2021 

Gister stonden we in de fractievergadering zelf stil bij Valentijnsdag aankomend weekend. Welke mensen gaan we als CDA dit weekend verrassen met een teken van onze vriendschap en nabijheid? We wisten weer een heleboel mensen in onze Houtense samenleving te noemen. Want, wat gebeurt er ondanks de beperkingen van corona veel in omzien naar elkaar. Juist en vooral nu.

Jij en de Heilige Valentijn zijn ook een goede combi, Jan. Je kreeg het zoals je zelf in een Raadspraat zei al vroeg van je moeder mee. 'Je bent niet alleen op de wereld. Heb iets over voor de ander '. Dat is bij jou duidelijk in goede aarde gevallen. Van jongs af aan en naast je betaalde werk was je altijd actief als vrijwilliger in tal van bestuurlijke functies. Wat je over had aan tijd besteedde je aan de ander.

Toen je 20 jaar geleden in Houten kwam wonen was dat niet anders. Je was al snel actief en een gezien man in buurt, kerk en tal van maatschappelijke organisaties. Wat een kundigheid en plezier bracht jij als voorzitter van de ondernemersvereniging Het Rond, de Wereldwinkel, in de katholieke Kerk en de laatste 9 jaar in het Houtense CDA. Je bracht veel bestuurlijke kwaliteiten op al deze plekken, maar je bracht vooral aanstekelijke medemenselijkheid, honger naar vooruitgang en staan voor hen die kwetsbaar zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De koning gaf je hiervoor in 2014 een zeer verdiende onderscheiding.

Jan, als kleine jongen ging je al voor je vader met kwast en plaksel op pad  om de KVP verkiezingsposters op te hangen. Daar werd de kiem gelegd voor de partij die in je hart is gaan zitten, waar je al jong actief voor werd en nog steeds bent. Toen je met pensioen ging werd je raadslid voor het CDA in deze prachtige gemeente. Jouw inzet en betrokkenheid zijn groot geweest. Dat heb ik zelf de afgelopen vier jaar mogen ervaren. Je hebt ons, het CDA en vooral Houten veel gebracht. We werden zelfs de grootste partij in 2018. Dat zwoegen en ploeteren en vooral het zoeken naar die middenweg en verbinding met inwoners, ondernemers, boeren en buitenlui, coalitie en oppositie. Het is je op je lijf geschreven. Zoeken naar kansen en mogelijkheden, naar overeenkomsten in plaats van het vergroten van verschillen; het moeilijke gesprek niet uit de weg gaan; je zoektocht naar democratische vernieuwing, waarvan de Motiemarkt een voorbeeld is; je oplossingsgerichtheid en originele schrijfstijl; je brede interesses, je tomeloze inzet en onvermoeibaarheid.....

Wat heb je ons veel gegeven! Een rijkdom om op door te gaan. Als ik jou een prijs zou mogen geven zou dat misschien ook wel de Samenspeltalent-prijs zijn. Die is mede door jou ingesteld en de laatste twee jaar uitgereikt aan ambtenaren die de samenwerking met de inwoners tot kunst wisten te verheffen. Onze Griffiemedewerkers Charlotte, Ellen en Cindy kregen de prijs dit jaar voor hun inspanningen rond de Ruimtelijke Koers.

Ons cadeau aan jou Jan ken je. Het is de moderne Delftsblauwe vaas met fietsen, een belangrijk onderdeel van het veel geroemde Houtense DNA. Die vaas geven wij als CDA fractie aan speciale mensen bij start of afscheid. Vandaag ben jij dat speciale mens, die grote vriend van velen, die CDA man die Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy (ik noem ze allemaal even, want je was ook vaakl in het buitengebied te vinden) veel heeft gebracht. De vaas is reeds in jouw huis. Wanda zal hem je zo geven en de komende weken zal de vaas elk weekend gevuld worden door een andere fractie. Want, bloemen houden van mensen en dat doen we allemaal van jou Jan!

Dank voor alles!

mede namens de fractieleden Willy Boersman, Robert Pelleboer, de commissieleden Eeltje Hoekstra en Pieter de Winter en wethouder Kees van Dalen

Cora Gerritsen, fractievoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.