19 juni 2020

Meer informatie en overleg over ruimtelijke ontwikkelingen!

In de raadsvergadering van 16 juni 2020 zijn besluiten genomen over de uitvoering van de Agrarische Structuur Versterking (ASV) op het Eiland van Schalkwijk. Cora Gerritsen is onze woordvoerder voor het buitengebied van Houten:

Startnotitie Lekdijk 28 

Geachte voorzitter, collega-raadsleden, mensen thuis,

Eerlijk is eerlijk. Vorige week had ik een heel ander verhaal gehouden over de voorliggende agrarische structuurversterking dan nu. De vele gesprekken met bijna alle betrokken agrariërs, de vele koffie, talloze uren van precies lezen van de structuurvisie van het Eiland van Schalkwijk en het bijbehorend beoordelingskader, de provinciale evaluatie uitnodigingsplanologie, de raadsdiscussies bij de vaststelling van het bestemmingsplan Eiland van Schalkwijk in 2015, enkele gesprekken met de gebiedsmanager en financiele experts van de gemeente maakten onze inzichen compleet.

Dit alles bracht de vele bedoelingen met het Eiland van Schalkwijk weer eens haarscherp aan het licht en ieders inzicht, wensen en verwachtingen rond deze bijzonder moeilijke vraagstukken. We wilden gronden uit handen van projectontwikkelaars halen, we steunden unaniem als raad in 2015 de Agrarische Structuurversterking. Dit is nu het eerste project,  dat we volgens die bedoelingen gaan realiseren. En de initiatiefnemer heeft een droom die daarbij past.. We zeiden 'A' en stuurden het college in maart op pad om 39 ha landbouwgrond aan te kopen van een projectontwikkelaar.  Nu wordt van ons 'B' gevraagd:

Laten we de gemeente Houten het perceel aan Lekdijk 28 kopen zodat de initiatiefnemers hun gedroomde toekomst aan de Trip waar kunnen maken en laten we de 110 ha zodanig van eigenaar wisselen dat het de agrarische structuur versterkt en daarmee een flinke impuls geeft aan de landbouw op het Eiland?  

En hebben we er vertrouwen in om samen met de omgeving een ontwerpende HIA / Stedenbouwkundigplan te maken van 11 woningen op de plek waar nu de loopstal en schuren staan ​​op Lekdijk 28? Hebben we er vertrouwen in dat we er samen een mooi plan van kunnen maken? Wat past bij de omgeving, bij de boerderij die blijft staan ​​en in de oeverwal van de Lek. Waarvan iedereen later zegt: wat een prachtig plan, een soort 'nederzetting aan de Lek' alsof die er altijd al gestaan ​​heeft. En laten we oplossingen zoeken voor de zorgen die er nu zijn in contacten of contracten. De gemaakte plannen en HIA later beoordelen in de raad en bij passendheid goedkeuren. Een mogelijk alternatief is: indien het niet geheel lukt op Lekdijk 28 ook het land naast Kaaidijk 9 erbij te bedoeld. En dan 8 woningen aan de Lekdijk te maken en 6 aan de Kaaidijk.

Het CDA zal de door het college voorgestelde oplossing steunen. Terwijl wij meevoelen met een ieder die het huidige oeverlandschap zo waardeert. Wij voelen mee met de agrariër die zegt niet geweten te hebben van de consequenties die aan een ASV zitten van deze omvang, namelijk een fors aantal compensatiewoningen. Ook vinden we dat de omwonenden beter in het voortraject hadden moeten worden geïnformeerd en betrokken, maar we snappen ook de complexiteit van alles. Het is mooi om te ervaren dat iedereen in het gebied de agrarische structuurversterking steunt en bovenal bijzonder loyaal is naar de initiatiefnemers en hen de beste gunt, maar tegelijkertijd de consequentie niet willen .

Onze stellige overtuiging is: er zijn geen goede alternatieven en dan …….. gaat het plan niet door ! Tenzij, de wethouder vandaag natuurlijk nog met iets verrassends komt!

We menen alles afwegende, dat de ontwikkeling op Lekdijk 28 het meest logisch lijkt. De meest compacte oplossing om deze kavelruil en bedrijfsverplaatsing voor elkaar te krijgen.

Wel zouden wij, hoe moeilijk ook, de bewoners willen oproepen om mee te doen in het ontwerpproces; het niet laten afhangen van anderen wat in uw omgeving komt; participeer en doe mee. We begrijpen de pijn en de grote impact van de verandering, maar heb ook oog voor de bedoelingen die we hadden met de agrarische structuurversterking. Er zijn o.i. echt mogelijkheden om van deze zo genoemde 'nederzetting aan de Lek' iets moois en mogelijk unieks te maken. Er zijn architecten die dat kunnen.Toegegeven: wat het CDA betreft is deze ontwikkeling van zoveel woningen op deze niet voor de hand liggende plek ECHT een uitzondering, maar nu er geen alternatieven zijn, is dat naar ons idee de enige keuze om de ASV door te laten gaan.

Ingediende motie:

Nog even kort in het algemeen alle ruimtelijke plannen op het Eiland van Schalkwijk. Er zijn veel initiatieven. Vorig week nog Ons Dorpje het Overeind; vandaag de 16 woningen langs de Lange Uitweg en de Lagedijk; er staan ​​her en der woningbouwpercelen te koop; er is de Wickengaard etc. Er staat nog veel te gebeuren, maar mensen en ik denk dat ik ook namens de raad spreekwoord, zien door de bomen het bos niet meer. Er is behoefte aan uitleg, aan kennis en begrip, aan u wethouder meer te zien en horen over de ontwikkelingen. Kom met dat langgewenste integraal overzicht. Wat zit er in de pijplijn?

Informeer en communiceer ook als u college een besluit neemt over een initiatief. Het mag volgens de Leidraad Communicatie zijn,  dat de initiatiefnemer dit moet doen, doe het op z'n minst samen. Laat zien dat de gemeente samen optrekt met velen die plannen hebben om Schalkwijk en Tull en 't Waal mooier te maken.

We roepen het college dan ook via deze motie op tot meer informatie en overleg over ruimtelijke ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk.

Cora Gerritsen, CDA fractievoorzitter gemeenteraad Houten.

Voor reacties: coragerritsen@ziggo.nl

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.