17 augustus 2019

Minimaregelingen: als ik er nu zelf mee te maken had?

Armoedebeleid: 18-7-2019 in de raad

Evaluatie Minimaregelingen

Willy Boersma

Al die regelingen: als ik er nu zelf mee te maken had?

Ik heb vijf kinderen, ze zijn al lang van de basisschool af dus de regelingen zijn anders dan nu. Hoe zou het mij nu vergaan? De schoolvakantie komt er aan, maar straks moet ik weer schoolgeld betalen. Oké, ik weet de weg en ik weet dat ik via de WIL indirecte schoolkosten terug kan krijgen.

Dan kijk ik op de site, daar lees ik: “Bent u ouder of verzorger van schoolgaande kinderen? En heeft u kosten voor bijvoorbeeld schoolreisjes, sportkleding of schrijfmateriaal? Dan kunt u een bijdrage voor deze indirecte schoolkosten krijgen.” Gelukkig!

Maar dan: “Belangrijk: Stuur van de gemaakte kosten per kind aankoopbonnen mee met het aanvraagformulier. Zonder bonnen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.” Hoeveel nachten slaap ik slecht?

De kans is groter dat ik de weg niet weet en als ik de regeling al ken moet ik ook de naam van de regeling nog weten. Dan is het heel mooi dat Stichting Leergeld mij helpt. Ook zij lopen er tegen aan dat ik eerst moet betalen en pas veel later geld terug krijg. En schieten mij het geld voor.

Gelukkig...

Vanaf komend schooljaar is de regeling indirecte schoolkosten ondergebracht bij Stichting Leergeld. Zij kennen de mensen en kunnen veel sneller handelen. “Betekent dat maatwerk?” vroeg ik in de RTG; ja.

Uitvoerende partners zoals Budgethulp Houten en Stichting Leergeld leveren steeds meer maatwerk. Resultaat van maatwerk is dat het geld terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben. Dat is precies wat we willen.

Hebben we zicht op het effect? De Adviesraad wil daar graag meer inzicht in, wij ook. Het gesprek in de RTG met de wethouder leidde tot de mogelijkheid veel vragen mee te nemen in de evaluatie met de huidige partners in de tweede helft van 2019. Zij kennen de dagelijkse praktijk. Zij kunnen vertellen wat goed gaat en waar ze tegen aan lopen. Hier sluit de motie van de PvdA goed bij aan. Mooi ook dat deze motie voortkomt uit de motiemarkt.

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral een zaak van niet mee kunnen doen. Geen schoolgeld betalen is geen schoolreisje. En de dag na het schoolreisje ziek omdat de dag begint met verhalen over hoe leuk het was.

Aan ons om te doen wat we kunnen om de regelingen beter inzichtelijk en toegankelijk te maken. En om steeds meer maatwerk mogelijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.