485760962
18 juni 2021

Nieuw beleidskader zonnevelden

Bijdrage van Robert Pelleboer tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2021:

---

Geachte voorzitter, collega’s, leden van de coöperaties en andere geïnteresseerden via de livestream,

Tijdens het laatste Raadsuitje hebben we een zonneveld in ’t Goy bezocht. Lopend tussen de rijen panelen, is dat een intense ervaring. Gaaf dat er ontzettend veel groene energie wordt opgewekt. Maar een verfraaiing van het landschap is het niet. Hoe je ze ook plaatst, de velden met onnatuurlijk ogende blauwe panelen blijven een doorn in het oog. Dat blijft voor ons als CDA het pijnlijke dilemma van zonnevelden: veel groene energie, maar fraai is het niet.

Daarom zijn we blij met het nieuwe kader voor zonnevelden, waarbij we geen uitnodigingsplanologie meer inzetten, maar een systeem van schaarse vergunningen. Alleen de top van de beste initiatieven die ingediend worden, krijgen een vergunning. Met het oog op Rentmeesterschap, en concreet om de doelen voor Parijs en de RES te halen hebben we de zonnevelden nodig, maar dan alleen het beste van het beste.

Daarover gesproken, voorzitter. Zon op dak is beter dan zon op land. We weten dat dit prioriteit heeft. Kan de wethouder uitleggen hoe en wanneer zij ervoor zorgt dat alle daken waar zonnepanelen op kunnen ook daadwerkelijk zonnepanelen krijgen?

Enkele weken geleden hebben de leden van de Energietafel Houten ons bijgepraat over de initiatieven die we in Houten hebben. En wat bruist het van de mooie maatschappelijke initiatieven in Houten rondom het thema duurzame energie! Twee lokale energiecoöperaties, initiatieven in de wijken, met ondernemers, collectieve inkoopacties, teveel om nu op te noemen. Daar ligt volgens ons de sleutel tot het slagen van de energietransitie. Niet alleen door regelgeving van de overheid, of door het over te laten aan de markt, maar via breed gedragen maatschappelijke bewustwording en initiatieven de transformatie maken naar een klimaatneutrale samenleving.

De rol van een van die maatschappelijke initiatieven, de coöperaties, is zichtbaar in het nieuwe kader, maar moet volgens het CDA nog worden aangescherpt. De 45 hectare al vergunde zonnevelden hebben 0% coöperatief karakter. Des te meer reden dat de resterende 55 hectare minimaal 51% coöperatief ontwikkeld moeten worden. Daartoe hebben we met de SGP en anderen samengewerkt aan een amendement, dat zojuist is ingediend door de heer Ooms.

Op die manier stellen we zeker dat de resterende 55 hectare ontwikkeld worden op een manier waarbij de Houtense samenleving eigenaar wordt van deze Houtense zonnevelden en daarmee kan meeprofiteren van de opbrengsten. En wij als Raad hoeven geen koudwatervrees te hebben of dit plan gaat slagen. De wethouder gaf tijdens de RTG aan dat ze zelfs voor 100% lokaal eigenaarschap wil gaan. En ook de coöperaties hebben ons uitgelegd dat 51% coöperatief eigenaarschap prima haalbaar is. Zij verwachten zelfs een overtekening daarop. Kortom: laten we ervoor zorgen dat deze laatste 55 hectare coöperatief ontwikkeld worden, zodat we met elkaar de lasten en lusten van zonnevelden dragen.

Voorzitter, daarmee rond ik bijna af. Nog een vraag aan de wethouder. Tijdens de RTG gaf de wethouder aan dat de belangen van agrariërs worden meegenomen in de ‘ruimtelijke inpassing’. Dat klinkt ons wat mager in de oren, omdat landbouw niet een van de thema’s is waarop dit kader toetst. Wil de wethouder toezeggen om ook in de uitvoering van dit kader die belangen mee te nemen en daar ook advies over in te winnen bij land- en tuinbouworganisaties?

---

Enkele uren voor aanvang van de raadsvergadering, kwam de gemeente met een advies over het genoemde amendement. Juridisch moet er eerst nog meer uitgezocht worden. Er is daarom nog niet gestemd over het raadsvoorstel en de bijbehorende amendementen. Dat gebeurt tijdens de raadsvergadering van 8 juli.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.