14 december 2021

Nieuw Parkeerbeleid

Bijdrage van raadslid Robert Pelleboer tijdens de behandeling van het vernieuwde parkeerbeleid. 

Parkeren kan soms veel ergernis en gedoe opleveren, maar uit de  peiling onder inwoners blijkt dat het over het algemeen goed gesteld is met parkeren in Houten: 90 procent van de inwoners geeft aan in de buurt te kunnen parkeren. En over het algemeen zijn er geen parkeertekorten. Een aanpassing van de parkeernormen is dan ook niet nodig.

Het college stelt voor om een goed gevulde toolkit te maken, een gereedschapskist met instrumenten. Het CDA kan zich daar goed in vinden. Laten we in die gereedschapskist betaald parkeren op de bodem leggen en de de community-aanpak bovenop .

Die ‘community aanpak’ spreekt het CDA namelijk erg aan en is in lijn met wat inwoners ook willen. Uit onderzoeken blijkt namelijk dat inwoners de oplossing voor parkeerproblemen vooral zien in eerst beter gebruikmaken van bestaande parkeerplaatsen. Daarna gaan we pas kijken of we nieuwe parkeerplaatsen moeten aanleggen. Dat laatste blijft zeker een optie – het zit in de gereedschapskist - maar eerst via deze ‘community aanpak’, uitdagingen aan oplossen.

Voorzitter, de toolkit wordt uitgebreid met deelauto’s, voor nieuwe initiatieven. Dat is een goede ontwikkeling, want mobiliteit is in beweging. Waar je vroeger telefonisch een taxi bestelde, bestel je nu via Uber een auto. Mobiliteit als service, swapfietsen, elektrisch rijden, de uitbreiding naar 6 treinen per uur die ons station aandoen, teveel om op te noemen. De manier waarop we ons verplaatsen verandert en daarmee ook de behoefte om te parkeren. We zijn dan ook blij dat de fiets zo duidelijk terugkomt in dit parkeerbeleid! Deelauto’s passen ook prima in de toolkit, maar we hebben nog wel een aantal vragen.

In de nota parkeernormen staat dat een initiatiefnemer voldoende aannemelijk moet maken dat deelauto’s tot een verlaging van de parkeernorm mogen leiden. Kan de wethouder uitleggen op welke manier een initiatiefnemer dat aannemelijk moet maken? Wanneer vinden we die argumentatie voldoende en hoe wordt geborgd dat nieuwe bewoners daadwerkelijk gebruik gaan maken van de deelauto en minder auto’s per huishouden gaan aanschaffen? Belangrijke vragen, want we willen absoluut voorkomen dat de deelauto stil blijft staan en de parkeerdruk toch gaat oplopen.

Voorzitter, ik rond af. Het nieuwe parkeerbeleid is meer dan alleen het vaststellen van normen. We nemen nieuwe mobiliteitsontwikkelingen mee in ons beleid en geven die een plekje. Met een goed gevulde toolkit zijn we goed voorbereid op de toekomst.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.