15 februari 2022

Ondernemersfonds een feit! Initiatief nog van Jan de Jong.....

Raadsbijdrage Ondernemersfonds Houten |  15 februari 2022   |   Cora Gerritsen met in gedachten Jan de Jong

Wat gunde onze Jan de Jong Houten een ondernemersfonds. Wat had Jan graag meegemaakt dat dit fonds realiteit wordt. Wat hadden we Jan hier vanavond graag bij gehad…..

Een fonds door en voor ondernemers, met veel speelruimte qua bestedingsdoelen en niet teveel sturing door de gemeente brengt de nodige creativiteit, samenwerking, economische impulsen,  publiek private samenwerking en mooie kansen tot verbindingen tussen ondernemers en sociaal maatschappelijke initiatieven. Dwarsverbanden die tot een bloeiend en bruisend Houten leiden.

Door meer tijd en dialoog is het benodigde draagvlak onder het Ondernemersfonds verkregen; kleinere en grote partijen als ASR, Altera en Viveste zijn door de bocht en zijn inmiddels positief over het Ondernemersfonds.  Ook mooi dat raadspartijen die in 2019 nog kritisch waren nu ook overtuigd zijn. Dat zorgen en open eindjes zijn weggenomen.

Wel een kritisch punt tot besluit helaas, want waar blijft de reeds vele malen beloofde Economische Agenda / de Houtense visie werken en economie? We vroegen het u, wethouder Bos talloze malen. Bij de Ruimtelijke Koers werd hierover motie 61-2021 met grote meerderheid aangenomen, bij de bespreking van het Ruimtelijk Economisch Programma en IRP in U16 verband kwamen we erop terug, elk jaar bij de Perspectiefnota, u zei afgelopen zomer toe in oktober/november met iets te komen, maar het bleef uit en nu is het zelfs van de lijst met toezeggingen verdwenen, zonder maar iets ontvangen te hebben. Hierover spreken in deze periode kan nu niet meer, maar krijgen we hem dan op z’n minst, al is het in concept, nog toegestuurd?  Want, wat is Houten zonder economische agenda en visie op werk en economie?

In ieder geval is een belangrijk punt op de economische en maatschappelijke agenda voor deze periode bijna realiteit: de instelling van het Houtense Ondernemersfonds. Dat is echt een mijlpaal. Daar heeft het CDA met Jan de Jong voorop en Groen Links met David Jimmink heel graag het initiatief toe genomen. We blijven dan ook met grote interesse volgen hoe het fonds in 2022 wordt opgezet en hopelijk een vliegende start krijgt in 2023.

Alvast van harte gefeliciteerd en succes aan heel ondernemend Houten!  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.