21 december 2022

Passende zorg in de Wmo?

Passende zorg in de Wmo?

Vragenhalfuur in de raadsvergadering van 20-12

Willy Boersma

U leest een toelichting, de vragen en tot slot de reactie van de wethouder.

 

Wij horen dat door de nieuwe Inkoopstrategie Individuele Begeleiding enorm gekort kan worden op de ondersteuning van inwoners. Zo kan iemand met een chronische aandoening per 1 januari opeens 75% minder krijgen voor de informele ondersteuning. En dan horen mensen dat pas een paar weken voor die tijd. Wat zijn dan de gevolgen? Dat kan nog al wat betekenen.

Volgens de nieuwe Inkoopstrategie wordt anders geïndiceerd. Resultaatgebieden zijn het uitgangspunt en daaraan worden tarieven gekoppeld. De cijfers voor de pgb geven aan dat met name de informele zorg fors wordt gekort.

Het is duidelijk dat we goed moeten kijken naar de uitgaven want die zijn hoog. Doel is om de zorg te kunnen blijven bieden aan mensen die het nodig hebben. Passende zorg.

 

Vragen:

1. Eén van de hoofdlijnen van de inkoopstrategie is dat het voorliggend veld en informele ondersteuning méér wordt ingezet. Wethouder, hoe denkt u het afschalen van formele naar informele zorg te stimuleren als voor de informele zorg veel minder budget wordt toegekend? Dat werkt het afschalen toch tegen?

2. Hoe kan het dat door de nieuwe inkoopstrategie mensen met een chronische aandoening voor hun nieuwe beschikking 75% gekort worden op de ondersteuning?

Uitgangspunt lijkt de blauwdruk van de inkoopstrategie en de uitwerking daarvan. Past dit bij de hulpvraag van de inwoner? Waar is de ruimte voor de persoonlijke situatie?

3. Het blijkt te gebeuren dat een inwoner pas enkele weken voor het eind van het jaar over deze korting wordt geïnformeerd. Wij vinden dat veel te kort dag. Wat is de mening van de wethouder daarover? Is het niet logisch dat inwoners voor een onverwachte verandering van de beschikking

langer van tevoren geïnformeerd worden, bijvoorbeeld drie maanden? Bent u het er mee eens dat bij tijdgebrek het juiste alternatief is de beschikking van dit jaar direct met een periode van drie maanden te verlengen zodat een gesprek gevoerd kan worden met de inwoner?

4. Wij weten niet voor hoeveel inwoners nu fors wordt gekort zonder dat er een gesprek is gevoerd of de zorg dan nog passend is. Wethouder, om hoeveel mensen gaat dit en kunt u toezeggen hen op zeer korte termijn ruimte te bieden voor het noodzakelijke gesprek over passende zorg?

 

In haar reactie vertelt de wethouder dat er altijd sprake is van maatwerk. Het gesprek over passende zorg wordt altijd gevoerd met de betrokkene. Zij schetst het plaatje zoals het hoort te zijn.

Over het afschalen van informele zorg zegt zij dat dat niet aan de orde is. Wel verschuiven van professionele zorg van de PGB naar het sociaal team, omdat het sociaal team goedkoper kan werken. We zijn hier niet verder op door gegaan vanwege de beperkte ruimte in het vragenhalfuur. Het is wel een geluid om te onthouden.

De wethouder had bij het Sociaal Team geïnformeerd of het geschetste probleem bekend is: nee. Vervolgvraag van mij: we hebben dit toch écht gehoord. Wilt u daar nog op doorvragen?

De wethouder zegde dat toe. Na afloop hebben we elkaar nog gesproken. Over het belang zijn we het eens: dit zou kunnen gebeuren en dat willen we niet. De wethouder gaat ook bij de sociaal ombudsfunctionaris navraag doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.