25 februari 2018

Kansen voor de agrarische sector

Politieke CDA- café over de kansen voor de agrarische sector en de rol van de gemeentepolitiek op 13 maart 2018!

De drie CDA afdelingen van Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede organiseren op

dinsdagavond 13 maart a.s. in het Wapen van Werkhoven, Herenstraat 31, 3985 RR Werkhoven een politieke café over de kansen voor agrariërs.

De avond begint om 20 uur; inloop vanaf 19.45 uur.

Centraal op die avond staat de vraag hoe de agrarische sector zich in onze gemeenten rendabel kan blijven ontwikkelen en tegelijk bij kan dragen aan extra kwaliteit voor ons buitengebied, t.w. De Kromme Rijnstreek en het Eiland van Schalkwijk. Daarbij gaat het dan over thema’s zoals de natuur, dierenwelzijn, duurzame energie, recreatie, gezondheid, landschapsbeheer, circulaire economie en gezonde producten.

Er zijn korte inleidingen van: Harry Kager, raadslid CDA Bunnik en werkzaam als consulent voor de agrarische sector Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA Wijk bij Duurstede Cor Bongers, bestuurslid LTO Noord en betrokken bij de ledenvisie Melkveehouderij Marc Marie de la Porte, voorzitter NFO Henri Holster, onderzoeker en betrokken bij kwaliteitsteam van de provincie Overijssel

En vervolgens volgt een plenair gesprek met de aanwezigen naar aanleiding van de vijf visies. Wat zijn de kansen en bedreigingen? En welke rol kunnen de gemeentes en dus ook de lokale politiek spelen om de kansen optimaal te laten benutten en de bedreigingen weg te nemen? Wat heeft de agrarische sector nodig van de gemeentes en wat kan de sector de samenleving bieden? Wat is daarvoor de ruimte die de structuurvisies Kromme Rijnstreek en Eiland van Schalkwijk bieden?

Iedereen die de agrarische sector een warm hart toedraagt, is welkom en nodigen wij van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Van diverse andere belanghebbende organisaties hebben wij al vernomen, dat zij ook aanwezig zullen zijn.

foto: Jan Buys- www.buys-van-nature.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.