27 juni 2018

Publicatie en duiding gespreksverslagen onderhandelingen CDA – GroenLinks – ITH

Tijdens de raadsvergadering op 12 juni waarin het Collegeakkoord 2018-2022 van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie werd besproken, ontstond onduidelijkheid over het onderwerp windmolens. Tijdens deze raadsvergadering zei ITH dat van GroenLinks ‘de maatwerkvoorschriften coûte que coûte van tafel moesten en er coûte que coûte een tweede windmolenpark moest komen’. GroenLinks gaf aan dat dit tijdens de verkennende gesprekken tussen CDA, GroenLinks en ITH niet zo was ingebracht. 

Hierdoor ontstond bij een aantal partijen de wens om de verslagen van de gesprekken tussen CDA, GroenLinks en ITH openbaar te maken. Hoewel het hoogst ongebruikelijk is om dit te doen, zijn passages uit de gespreksverslagen die gaan over het eerste en tweede windmolenpark, nu openbaar gemaakt.  De passages die vrijgegeven worden, geven inzicht in hetgeen besproken is, maar geven niet alle gewisselde woorden weer. Om die reden heeft (in)formateur Hans Martijn Ostendorp deze passages, vanuit zijn partij-overstijgende rol, van een duiding voorzien. 

Vandaag is door Hans Martijn Ostendorp (via de griffie) aan de fractievoorzitters van alle raadspartijen het document verstrekt met de betreffende passages, alsook het document met de duiding van die passages. Deze documenten vindt u op deze pagina en op de website van GroenLinks (www.groenlinkshouten.nl).  Hans Martijn Ostendorp heeft dit openbaar gemaakt in het vertrouwen hiermee voldoende duidelijkheid te geven over de inhoud van de gevoerde verkennende gesprekken tussen ITH, GroenLinks en CDA over windmolens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.