16 december 2020

Raadslid Jan de Jong: "Op zoek naar verbinding"

 

Met zijn 75 jaar is Jan de Jong de nestor van de gemeenteraad. Sinds 2012 zit hij namens het CDA in de gemeenteraad. Vanwege gezondheidsredenen moet hij zijn werkzaamheden beëindigen. ,, Het helpt mij niet om daar heel somber over te zijn. Ik heb een heel mooi leven achter de rug. ''

De Jong komt uit de financiële wereld. Hij werkte als controller in het bankwezen en het betalingsverkeer. Voor zijn werk verhuisde hij vanuit Muiden naar Houten. Na 33 jaar dienstverband bij BankGiroCentrale, Interpay en later Equens in Amsterdam en Utrecht, hoorde hij een dag voor zijn verjaardag dat hij niet meer nodig was. ,,Ik was destijds 58 jaar en wilde niet thuis zitten. Ik ben daarna zes jaar lang les gaan geven op een VMBO-school in de Achterhoek. In het vak Handel en Administratie. Geweldig leuk werk.’’ 

JEUGD De Jong is de oudste uit een boerengezin met negen kinderen. ,,Ik kijk met veel liefde terug op mijn jeugd. Het lukte mijn ouders om een gezin met negen kinderen groot te brengen met een boerderij van slechts 14 ha land. Het was heel hard werken, maar we zijn nooit wat tekort gekomen!.’’ De kinderen mochten studeren. Jan kon aardig leren en mocht na overleg met de deken (die aan het hoofd staat van een aantal parochies) naar de katholieke middelbare school, het Keizer Karel College in Amstelveen. ,,Zo ging dat in die tijd.’’

POLITIEK Eenmaal met pensioen lonkte de politiek. Dit was hem van huis uit meegegeven. ,,Op mijn zestiende moest ik van mijn vader posters van de KVP (Katholieke Volkspartij) plakken. Dan ging ik met mijn emmertje en kwast op pad.’’ In Ouderkerk was De Jong secretaris van de afdeling van de KVP. Hij volgde destijds de politiek al op de voet. De ‘Nacht van Schmelzer’ is hem altijd bijgebleven. Het maakte iets los in hem. De interesse in politiek was definitief gewekt. De motie van Schmelzer luidde de val in van het kabinet-Cals. ,,Wat kun je elkaar aandoen, dacht ik. Ik vond het niet eerlijk wat hij deed.’’

Ik houd niet van ruzie of een controversiële sfeer

SAMENWERKEN Op de samenwerking met andere partijen binnen de Houtens politiek kijkt De Jong met het meeste plezier terug. ,,Het zoeken naar de overeenkomsten, hoe worden we het samen eens, daar geniet ik van. Ik ben niet de man van tegenstellingen. Ik ben een verbinder, daar voel ik me happy bij. We moeten elkaar met respect behandelen. Door samen te werken heb ik veel plezier in mijn werk gehad. Ik was altijd op zoek naar het compromis. Ik houd niet van ruzie of een controversiële sfeer. Dat past niet bij mij.’’ 

HERINNERINGEN Aan de afloop van het debat over fort Honswijk bewaart De Jong één van zijn beste herinneringen. Toenmalig wethouder Geerdes had grootse plannen met het fort. Het zou jaarlijks 100.000 bezoekers moeten trekken. ,,De plannen vielen slecht in de raad en ook bij onze fractie. Uiteindelijk hebben we, samen met andere partijen, deze plannen kunnen tegenhouden. Vervolgens hebben diverse direct betrokken partijen plannen gemaakt waar wél draagvlak voor is.” Verder is hij trots op zijn initiatief voor de motiemarkt, waarbij inwoners bij de gemeenteraad ideeën bekend kunnen maken en kans maken geholpen te worden om die te realiseren. En is hij gekomen met de jaarlijkse prijs voor het beste samenspeltalent onder ambtenaren in de contacten met de Houtense samenleving.

INTENSIEF Het jaar 2020 heeft De Jong als een intensief jaar beleefd. Wethouder Herman Geerdes stopte voortijdig, wethouder Jana Smith kwam ten val, fractiegenoot Marian Aanen verliet de eigen CDA-fractie en de discussies over de Ruimtelijke Koers zijn intensief. ,,De Ruimtelijke Koers zorgde in onze fractie voor tweespalt. Bij zulke situaties voel ik mij ongemakkelijk. De meningen verschilden zodanig dat we klem zaten. Dan is afscheid nemen van elkaar soms de enige keuze, hoe pijnlijk ook. Het geeft onze fractie ook weer de ruimte om de dingen te doen waarvan wij denken dat ze moeten gebeuren.’’

LUISTEREN  Het positieve voor De Jong aan de Ruimtelijke Koers is dat zoveel mensen erover meepraten. Hij mist echter de echte bereidheid om naar elkaar te luisteren. ,, Het blijft in mijn beleving bij het zenden van boodschappen en ik zie te weinig zoeken naar compromissen. Het lijkt wel of dit laatste niet meer haalbaar is, omdat we vastzitten in standpunten. Denk aan het verwijt dat wij het Houtens DNA zouden verkwanselen. Ik zeg dan: bekijk het ook eens van een andere kant. Ga eens met jongeren praten die nu absoluut geen kans hebben op de woningmarkt. We moeten met elkaar niet alleen het gesprek aangaan over wat we niét willen, maar juist over wat we wél willen. Mijn zorg is hoe we de geest weer in de fles krijgen? Hoe gaan we elkaar vinden om het goede te doen voor Houten? 

Ik heb een heel mooi leven achter de rug, daar ben ik dankbaar voor

AFSCHEID  Gezondheidsklachten dwingen De Jong binnenkort afscheid te nemen van de politiek. ,, Het is belangrijk werk en het voelt als een eer dat ik volksvertegenwoordiger mag zijn. Met pijn in het hart moet ik zeggen dat mijn gezondheid dit werk niet meer toelaat. Het helpt mij niet om daar heel somber over te zijn. Ik heb een heel mooi leven achter de rug, daar ben ik dankbaar voor. Ik moet accepteren wat mij overkomen is en mijn zegeningen tellen. De blijken van medeleven die ik mocht ontvangen zijn ontroerend en geven mij ook kracht. Veel mooie reacties, zoveel mooie woorden en bloemen en uit het hart geschreven en gegeven. Daar geniet ik van. '' 

RAAD  Wat zou u de raad en het college willen meegeven? ,, Ik ben een warme pleitbezorger voor de samenlevingsagenda. Met inwoners en organisaties samen doelen bereiken die we belangrijk vinden. En dat komt niet alleen uit het gemeentehuis. Ook in wijken, clubs en organisaties komen de prachtigste initiatieven naar boven. We wonen in een geweldige mooie gemeente, waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. De kracht van de samenleving is groot. Koester dat en als we straks een besluit hebben genomen over de Ruimtelijke Koers, kijk dan nog eens om en bekijk waar we wat hebben liggen liggen. ” 

Bron: Houtens Nieuws d.d. 9 december 2020 door Annette Stolk- de Vries

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.