09 juli 2019

Raadspraat Cora Gerritsen: Hulde aan de ‘fortwerkers’!

In 't Groentje van 26 juni 2019 stond de Raadspraat van CDA fractie-voorzitter Cora Gerritsen.

Hulde aan de ‘fortwerkers’!

Plannen van bovenaf die zonder veel medezeggenschap tot stand komen geven vaak weerstand en krijgen veelal niet het benodigde draagvlak. Vooral niet als deze plannen te groots zijn voor de plek waar ze moeten komen.

Dat was in 2017 de reactie op het toenmalige Masterplan voor Fort Honswijk. De raad volgde de mening van bewoners en organisaties, stemde tegen en gaf het college opdracht via een zorgvuldig participatieproces tot een nieuw plan te komen. En dat ging van start……

Zo fietste ik precies een jaar geleden op een warme zomeravond richting Fort Honswijk en schreef met veel anderen op gele briefjes welke toekomst deze prachtige cultuurhistorische plek verdient. Aan creativiteit, enthousiasme en betrokkenheid geen gebrek. De honderden ideeën werden meegegeven aan de ‘Fortwerkers’, vertegenwoordigers van omwonenden en belanghebbende organisaties die het fort een warm hart toedragen.

Het afgelopen jaar is kneiter hard gewerkt aan een richting en kader voor een goede toekomstige functie voor dit bijzondere fort dat ook wel de parel van de Hollandse Waterlinie wordt genoemd. Het ziet ernaar uit dat het de fortwerkers gelukt is om in gezamenlijkheid te komen tot een gedragen richting voor de toekomst van Fort Honswijk. Want, op woensdag 26 juni a.s. zullen zij aan iedereen vertellen hoe zij de toekomst zien voor het fort, welke activiteiten zij wel en welke zij niet zouden willen toestaan, hoe de verbinding met de omgeving wordt gelegd en hoe het vervolgproces eruit ziet.

Het CDA waardeert de geweldige inzet. Een prachtig voorbeeld van waartoe betrokken inwoners samen met andere deskundigen in staat zijn. En zo zijn er veel meer lokale initiatieven, die tot prachtige resultaten leiden. Teveel voor één raadspraat! Hulde aan al die ‘wijk- , buurt-, dorp- en stads-werkers’, die laten zien dat de gemeente terécht de samenleving betrekt bij de toekomst!

e-mail: [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.