29 december 2019

Raadspraat: Tot hier.... en dan weer verder!

Eervol om de laatste Raadspraat van 2019 te mogen schrijven!

De laatste weken van het jaar is echt de tijd voor reflectie op wat was en wat is en te dromen over wat komen gaat. Met Kerstmis vieren we opnieuw de geboorte van Jezus, ruim 2000 jaar geleden. Zijn komst heeft de wereld veranderd. We hebben er ook onze nieuwe jaartelling aan te danken.

Op de valreep van 2019 mocht de gemeente Houten twee mooie waarderingen krijgen. Zo eindigden we bij de ranking van alle 355 gemeentes op de derde plaats als duurzaamste gemeente van Nederland. En kende een gezaghebbend onderzoeksbureau voor ruimtelijk economische ontwikkelingen Houten de eerste plek toe in de ‘monitor sociaal- economische dynamiek’. Mooie opstekers om hiermee het jaar af te sluiten.

Met de komende jaarovergang belanden we in het derde decennium van de 21e eeuw. En de vraagstukken lijken groter dan ooit! Waren we 20 jaar geleden nog bezorgd, hoe onze computers en systemen op de millennium-overgang zouden reageren, in de eerste dagen van 2000 konden we opgelucht adem halen, dat alles weer gewoon werkte.

Maar nu? Een columnist in ‘de Correspondent’ noemde dat: ‘De grote paradox van deze tijd: het gaat beter én slechter met de wereld dan ooit!’ Dat laatste gaat dan over de gevolgen van klimaatverandering. In Houten zijn we er ook volop mee bezig: warmte-visie, huizen verduurzamen, van het gas af, energie-neutraal worden, de luchtkwaliteit verbeteren, minder stikstof van de boerderijen, de dijken verstevigen. Verder is er een groot tekort aan betaalbare woningen voor starters en is er te weinig voor senioren. Nog teveel mede-inwoners kunnen moeilijk rondkomen. En zo zijn er vele andere zorgen. Kunnen we dat in dit 3e decennium allemaal oplossen?

Ja, toch…. de sleutel ligt bij ons mensen! Aan die ambitie ligt een fundamenteel troostrijke wijsheid ten grondslag: ‘sámen kunnen we dát!’. Dat heeft ons de geschiedenis al geleerd. Kennis groeit als je haar deelt. Zeker als we dat ‘zij aan zij’ doen. En zo heet ook niet toevallig onze nieuwe CDA koers. Voor straks:

Optimistische, gezegende en gezellige Kerst en Oudjaar toegewenst en een voorspoedig, hoopvol Nieuwjaar! En daarna …. samen verder!

Jan de Jong Raadslid CDA jandejong@cdahouten.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.