18 november 2020

Meer duidelijkheid over restauratie klokkentoren NH kerk Tull en 't Waal!

Bij het begin van iedere raadsvergadering is er gelegenheid voor de raadsleden om het college enkele vragen te stellen over een actueel onderwerp. Tull en 't Waal bereikten ons signalen over onzekerheid over de uitvoering van de restauratie van de klokkentoren van de NH kerk.  Dit was voor Jan de Jong (CDA) en Wouter van den Berg (SGP) aanleiding om vragen over te stellen. De vragen en de antwoorden staan ​​hieronder:

De gemeente is bekend met de situatie dat er in de klokkentoren van de Nederlandse Hervormde Kerk Tull en 't Waal houtrot is opgetreden en dientengevolge er geen klok meer kan luiden. De trap in de klokkentoren is ook in slechte staat. Mogelijk is het bij de aanbevolen revisie ook mogelijk om de vlag weer in de klokkentoren te krijgen. Beide voorzieningen, zowel de klok als de vlag, horen bij het dorpsgevoel van Tull en 't Waal. De kerk is een centrale plek in het dorp, ondermeer bij momenten van vieren en herdenken.

Onze vragen van CDA (Jan de Jong) en SGP (Wouter van den Berg) zijn:

1. Bent u het met ons eens dat een veilige, te gebruiken trap, en werkende klok en een mogelijkheid tot vlaggen van belang zijn voor Tull en 't Waal en bijdragen aan het dorpsgevoel?

Antwoord wethouder Kees van Dalen: Het vervangen van de trap is opgenomen in de restauratiewerkzaamheden. De trap wordt vervangen door een trap die voldoet aan het bouwbesluit en is dus veilig te gebruiken. De klok is na de restauratiewerkzaamheden weer te gebruiken. In de tussentijd wordt er een noodoplossing geregeld zodat de klok op korte termijn, misschien al volgende week, weer geluid kan worden.
Wij gaan kijken of er mogelijkheden te maken zijn weer in de toren te kunnen vlaggen. Hierbij moet gekeken worden naar de valbeveiliging in de top van de toren. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

2. Kunt u ons meedelen hoever het staat met de plannen om de aanbevolen restauratie uit te voeren?

Antwoord wethouder In afwachting van vaststelling van de MJOP (zie 3.)  zijn wij begonnen met voorbereidingen van  het inkooptraject. Momenteel wordt er een technische omschrijving gemaakt en zijn wij bezig met een aannemersselectie. Als uw raad de MJOP goedkeurt kunnen wij hopelijk in januari snelle stappen maken (zie ook 4.)


3. Is daar inmiddels budget voor?

Antwoord wethouder: Wij hebben een inschatting laten maken van de kosten van de restauratie. De kosten komen uit op ca. € 150.000. Wij hebben het bedrag laten opnemen in het MJOP, zodat wij er budget voor kunnen krijgen. Wanneer het budget op 1 december wordt vastgesteld door de raad, komt het bedrag in 2021 vrij.
 

4. Wanneer gaat dit uitgevoerd worden?

Antwoord : Wij zijn op zoek naar aannemers die dit op redelijke korte termijn kunnen uitvoeren. Dit valt niet mee, omdat de markt heel druk is en er weinig bedrijven zijn die dit soort werk kunnen. Op korte termijn een aannemer vinden blijkt lastig.  Naar aanleiding van dit gegeven hebben wij besloten een noodoplossing te laten maken, zodat de klok op korte termijn geluid kan worden. Dit wordt misschien al volgende week uitgevoerd. De kosten hiervan kunnen uit het budget 2020 betaald worden.

5. Hoe gaat u communiceert u hierover met kerk en dorp?

Antwoord wethouder:  Wanneer er nieuws te melden is, communiceren wij dat met het kerkbestuur.

Met vriendelijke groet,

Jan de Jong, CDA raadslid Houten, 't Goy, Schalkwijk en Tull en' t Waal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.