03 juli 2022

Schriftelijke vragen organisatie muziekfeest op het Rond

Enkele weken geleden heeft Houten kunnen genieten van een mooi feest op het Rond. Als CDA zijn we blij dat dit soort dingen weer georganiseerd kunnen worden. In de aanloop van het feest ontstonden wel vragen hoe de ondernemers op het Rond hierbij betrokken zijn geweest. Daar hebben wij de volgende schriftelijke vragen over gesteld:

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op 27 juni wordt het ‘Sterren Muziekfeest op het Plein’ georganiseerd op het Rond. Het is een feest “mede mogelijk gemaakt door de gemeente”* en “een cadeau aan de inwoners van de gemeente Houten ter afsluiting van de coronaperiode.”*

Op de website van de gemeente Houten lezen we dat hiermee ook de horecaondernemers in het bijzonder geholpen worden, omdat ze een mooie omzet kunnen draaien. De gemeente draagt materiaal en financieel bij. Op dezelfde website lezen we “Hoe mooi is het dat lokale horecaondernemers de handen ineen hebben geslagen met AVROTROS om dit gezellige familiefeest naar Houten te halen?” In het AD van 23 juni j.l. lezen we tevens dat wethouder en burgemeester erg blij zijn met de samenwerking tussen horecaondernemers.

Tegelijkertijd hebben we signalen van horecaondernemers ontvangen dat zij niet betrokken zijn in de organisatie en via de media hebben moeten vernemen dat dit feest naar Houten ging komen.

Indiener van de vragen vindt het een mooie ontwikkeling dat er na twee jaar corona weer gezellige momenten op het Rond georganiseerd kunnen worden, maar heeft vragen bij de gang van zaken en de manier waarop dit gepresenteerd wordt door de gemeente Houten. Indiener vindt ook dat als de gemeente Houten financieel en materieel bijdraagt aan een evenement, alle ondernemers ook mee moeten kunnen profiteren.

  1. Op welke manier ondersteunt de gemeente Houten materiaal en financieel het ‘Sterren Muziekfeest op het Plein’?
  2. Hoeveel evenementen mogen er worden georganiseerd op het Rond per jaar en wordt daar ook rekening gehouden of evenementen door een of meerdere ondernemers worden georganiseerd?
  3. Klopt het dat ondernemers en winkeliers op het Rond, andere dan de initiatiefnemer, via de media hebben moeten vernemen dat dit evenement georganiseerd ging worden?
  4. Wat is de reactie van de gemeente over hoe de verschillende ondernemers op het Rond betrokken zijn bij de organisatie?
  5. Welke rol heeft de gemeente als mede-organisator gehad om alle ondernemers bij de organisatie te kunnen betrekken?
  6. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat evenementen op het Rond in de toekomst meer in gezamenlijkheid en in afstemming met alle ondernemers worden georganiseerd?
  7. Wordt dit evenement en de organisatie ervan geëvalueerd? Kunnen de uitkomsten worden gedeeld met de Raad?

*https://www.houten.nl/nieuws/sterren-muziekfeest-op-het-rond

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.