29 mei 2020

Sociale koers Houten 2020- 2023 vastgesteld: Iedereen doet mee!

In de raadsvergadering van 19 mei 2020 is de Sociale Koers van de gemeente Houten 2020- 2023 'Iedereen doet mee' vastgesteld. CDA raadslid Willy Boersma legt uit dat 'sociale toegankelijkheid' voor het CDA héél belangrijk is. Hieronder volgt haar bijdrage in het raadsdebat:

Twee maanden geleden spraken we over het Programma Sociale Koers. We kwamen er niet uit met elkaar ondanks het vele werk dat was verzet door ambtenaren en wethouder Smith.

In de afgelopen twee maanden is een hele stap gemaakt: complimenten aan de ambtenaren en aan de vervangende wethouder! Het raadsvoorstel is aangepast. Zo is duidelijk waarover we beslissen en het voorstel sluit goed aan bij het Programma. Indicatoren zijn toegevoegd aan het programma en tekst is op veel plekken aangevuld.

Als CDA hebben we in maart amendement 6 over beslispunt 1 van het raadsvoorstel en motie 7 over LHBTI (als onderdeel van inclusief beleid) ingediend. We vinden, met alle mede-ondertekenaars, dat beide voldoende zijn verwerkt en trekken ze daarom in.

We komen wel met een nieuwe motie: over sociale toegankelijkheid. Eén van de insprekers bij de RTG vroeg daar aandacht voor. We hebben het makkelijk over fysieke toegankelijkheid, maar sociale toegankelijkheid is voor ons minder concreet. Wat bedoelen we dan eigenlijk? Hebben we het over de toegankelijkheid van het sociaal loket? Dat is een onderdeel.

We hebben het over de toegankelijkheid van de hele samenleving, van alle gemeenschapsvoorzieningen. We willen dat iedereen mee kan doen, met of zonder beperking, op je eigen manier. Zodat je er bij hoort zoals je bent. Wat is dat dan?

Ik kan niet voor iedereen spreken, ik kan wel voorbeelden geven. Ga eens in een rolstoel naar het theater. Fysieke toegankelijkheid is dat je in het gebouw kunt komen en dat er een bereikbare plek is in de zaal.

Sociale toegankelijkheid is dat bij de koffie vooraf in de foyer niet over je heen wordt gepraat, maar dat er iemand naast je gaat zitten en met jou in gesprek gaat. Iemand met dementie gaat boodschappen doen en staat te stuntelen bij de kassa. Wat was het nummer van je pasje? Contant betalen dan? Kom je daar uit? Het duurt al gauw langer. Heeft de kassière begrip? Hoeveel haast heeft de volgende klant?

Hoor je als kind nog bij de groep als je zelf geen vriendjes kunt uitnodigen voor je verjaardag omdat het te duur is? Of omdat je een gehandicapt broertje of zusje hebt? Val je als tiener buiten de groep omdat je kleding niet klopt? Kom je bij het sociaal loket uit je woorden? Kan je met een inspreekmoment meedoen als je niet zo snel bent in het gesprek? Krijg je de tijd en de ruimte? We hebben hier als inwoners allemaal een rol.

De gemeente heeft een rol. Dementievriendelijke gemeente, meer weten over beperkingen en hoe we daar rekening mee kunnen houden, voorlichting op scholen over mantelzorger zijn. Ik kan voorbeelden geven, als raad kunnen we proberen een definitie te geven. Maar we kunnen nooit voor iedereen spreken.

Daarom vragen we in de motie aan het college sociale toegankelijkheid vorm te geven in samenspraak met betrokken doelgroepen en organisaties. Mensen kunnen het beste zélf vertellen wat voor hen sociale toegankelijkheid is en of ze het gevoel hebben mee te tellen. Want, dat is toch wat we met elkaar beogen.

Ook wij als raad hebben een rol in het bevorderen van de sociale toegankelijkheid en dat is precies de reden om als CDA met de PvdA deze motie indienen die mede is ondertekend door GL, SGP, HA! En D’66. Voor het overige….gaan wij van harte akkoord met de Sociale Koers 2020-2023 en we zien graag de concrete uitvoeringsplannen daarvoor tegemoet.

Wij wensen de nieuwe wethouder daarmee alle succes!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.