25 april 2023

Spoorboekje Woningbouw

Het is crisis. Dat wordt de afgelopen tijd vaak gezegd. Er is een stikstofcrisis, een klimaatcrisis, een wooncrisis. En crisissen vragen om aandacht en oplossingen. Als gemeente hebben we op sommige crisissen weinig invloed. Op stikstof zal toch door het Rijk en de provincie vooral gezocht moeten worden naar een oplossing. Maar op klimaat en wonen kunnen we als gemeente echt stappen zetten en aan oplossingen werken.

Vanavond dus wonen. We zijn blij met het beloofde spoorboekje wat nu voorligt, maar blijven tegelijkertijd ook scherp op betaalbaar bouwen voor de juiste doelgroepen.

Voorzitter, als CDA maken we ons echt zorgen om jongeren en starters in Houten. Het is onmogelijk voor hen om een eigen plek in Houten te kopen. Ik neem als voorbeeld een verpleegkundige en een politieagent, fulltime werkend en enige jaren werkervaring. Met een verzamelinkomen van 49.000 euro kunnen zij rekenen op een maximale hypotheek van 208.000 euro. Als het college voorstelt dat betaalbaar betekent: tot 405.000 euro, dan maken we echt een grote misser. Dan blijft Houten bereikbaar voor mensen met een geneeskunde studie of advocaten, maar niet meer voor leraren, verpleegkundigen, politieagenten, vrachtwagenchauffeurs en stucadoors. Dat moeten we niet willen. Woningbouw draait niet alléén om wat passend is, maar ook om solidariteit tussen mensen met een woning en jongeren zonder een woning. We zullen dan ook van harte instemmen met de motie van D66, om de uitgangspunten van de Woonvisie leidend te laten blijven.

Voorzitter, het spoorboekje moet een overzicht en samenhang weergeven voor de plannen die voorliggen tot 2026. Dat vinden we als CDA heel belangrijk. We hebben nu inzichtelijk wat er allemaal voorligt en we kunnen verwachten. We stellen hiermee geen nieuw beleid vast, maar bouwen voort op wat er al ligt aan visies en uitgangspunten. Dat maakt dit document ook tot een dynamisch overzicht. Het college benadrukt dat het een dynamisch voorgangsdocument is, dat plannen altijd weer kunnen wijzigen en getallen slechts indicatief zijn. Goed om het daarom als monitor te gebruiken. Vaststellen van dit document past echter niet bij de dynamische aard van het spoorboekje.

Daarnaast: veel vraagt nog om verdere uitwerking. Het spoorboekje is rijp en groen door elkaar. Onduidelijk is dus waar we nu precies vóór gaan stemmen.

Omdat dat onduidelijk is én omdat het hier gaat om een dynamisch document, moet beslispunt 1 aangepast worden naar ‘kennisnemen van’. Wij dienen daartoe een amendement in, samen met de PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, HoutenAnders en D66 om dit aan te passen.

We wensen college en ambtenaren veel succes bij het verder tot wasdom brengen van woningbouw in Houten en hopen dat daarmee jongeren, starters en andere woningzoekenden hun plek weten te vinden in Houten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.