24 maart 2018

Start verkenning nieuwe coalitie voor Houten: CDA neemt voortvarend de leiding

Op zaterdag 24 maart vond direct de openbare hoorzitting plaats ten behoeve van de coalitie onderhandelingen met alle politieke partijen in Houten na de gemeenteraadsverkiezingen. Op initiatief en onder leiding van Erik Jan Visser, voormalig fractievoorzitter van CDA Houten, als grootste partij. Onze groei met bijna 1500 kiezers meer dan in 2014, nemen wij als opdracht direct ter hand: Groei naar nog beter ! Kees van Dalen heeft zich ter plekke als officiële kandidaat-wethouder geprofileerd.

Robert Pelleboer is per 23 maart 2018 de nieuwe fractievoorzitter van CDA Houten. 

Alle opties liggen open op tafel en er werden geen breekpunten benoemd. CDA sluit niemand bij voorbaat uit. Deze bijeenkomst is vervolgd met een gesprek tussen de onderhandelaars van de fracties en de informateur. Wij hebben voormalig burgemeester van Bunnik en CDA-er Hans Martijn Ostendorp hiervoor bereid gevonden de verkenning te doen als informateur.

De felicitaties aan de 3 winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen klonken overal: Groen Links, ITH en CDA hebben alle 3 nu 5 zetels bemachtigd in de gemeenteraad van Houten. 

Op woensdag 28 maart om 20 uur zal er in de Raadszaal openbaar verslag gedaan worden van zijn advies naar aanleiding van zijn bevindingen uit de gesprekken met de fracties. Wat is de meest kansrijke coalitie? U bent van harte welkom hierbij te zijn.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.