08 oktober 2022

Vragen gesteld over Jongerencentrum Enter

In de raadsvergadering van 4 oktober heeft Willy Boersma vragen gesteld over Jongerencentrun Enter. Dit op verzoek van ons commissielid Sam Hageraats. Hij is nauw betrokken bij Enter.

Jongerencentrum Enter is een belangrijke plek voor jongeren. Voor veel van hen is Enter hun eerste huis.

In maart hebben we een Raadsinformatiebrief gekregen met als onderwerp: Duurzame en gezonde exploitatie Jongerencentrum Enter. Daarin staat onder andere dat op korte termijn de verwarmingsketel en ventilatietechniek moeten worden vervangen om in de winter door te kunnen blijven draaien. En er werd een onderzoek aangekondigd naar wat nodig is om de accommodatie toekomstbestendig te maken.

Het collegeprogramma zegt over Jongerencentrum Enter: "We vinden het belangrijk dat er voor jongeren in Houten een plek is om samen te komen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar nodig een steuntje in de rug kunnen krijgen.” Het toekomstige gebruik van het gebouw Enter zal worden onderzocht inclusief een mogelijke verkoop.

De jongeren van Enter zien dat het lang duurt. Ze hebben gehoord over een mogelijke verkoop en maken zich zorgen.

Vragen:

1. Is de wethouder bereid om in gesprek te gaan met deze jongeren om te spreken over de rol, ontwikkeling en toekomst van Jongerencentrum Enter?

2. Zijn er genoeg maatregelen genomen om deze winter door te kunnen draaien in Enter? Zo niet, wanneer gaat dat gebeuren?

3. Het college bekijkt of Enter in z'n huidige vorm kan blijven, of dat er een mogelijke verkoop plaats gaat vinden. Kan het college toezeggen dat Enter beschikbaar blijft voor de jongeren zo lang er geen andere geschikte plek is gevonden, indien de situatie zich voor gaat doen dat Enter verkocht wordt?

Antwoord wethouder:

Een belangrijk onderwerp, ook voor het college. De wethouders Bos en Van Ruitenbeek zijn recent nog op bezoek geweest. Zij zijn zeker bereid om met de jongeren in gesprek te gaan over de rol en de ontikkelingen van het Jongerencentrum. Er loopt inderdaad een traject om naar de toekomst te kijken en dat moeten we met elkaar doen. Er zijn genoeg maatregelen genomen om de winter door te kunnen draaien.

Onze inzet is voor de jongeren een plek te blijven bieden. De stenen en de functie worden af en toe wat door elkaar gehaald. De functie vinden we van groot belang. Er zijn nog al wat financiële middelen nodig om het gebouw weer bij de tijd te krijgen. Het uitgangspunt van het college blijft dat er plek is vor de jongeren om samen te komen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar nodig een steuntje in de rug kunnen krijgen. Er moet een plek beschikbaar blijven.

De planning van het onderzoek is niet bekend. De wethouder kan dus niet zeggen wanneer de uitkomsten van het onderzoek er zullen zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.