Eeltje - Facebook profiel

Eeltje Hoekstra

Commissielid

Hallo ik ben Eeltje Hoekstra (1970), geboren in Wartena (Idaarderadeel/Friesland) als zoon van een melkveehouder. Ik heb HTS verkeerskunde en technische bedrijfskunde gestudeerd in Leeuwarden en woon sinds 1998 samen met Astrid en onze 3 kinderen in Houten. Ik werk als senior-adviseur bij Rijkswaterstaat. Op dit moment werk ik in het verkeermanagement. Hiervoor was ik werkzaam in het beheer en onderhoud van de infrastructuur en omgeving.

Mijn ambitie voor Houten is, dat Houten een mooie en aantrekkelijke woonplaats is voor haar huidige bewoners en ruimte biedt aan onze kinderen. Houten een gevarieerd aanbod heeft van winkels en voorzieningen voor jong en oud en waar eenieder zich thuis, veilig en welkom voelt. We met respect omgaan met de omgeving en het verleden, maar wel de kansen pakken voor toekomst. Dit op een manier waarbij we Houten kunnen doorgeven aan onze kinderen.

Houten is de afgelopen decennia enorm gegroeid vanuit een dorp naar een kleine stad. Houten biedt een veilige leefomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn met oog voor de anderen. Waar we ons veilig en doelmatig kunnen verplaatsen en voorzieningen bereikbaar zijn, zowel fysiek als financieel, voor alle inwoners. Goede verbindingen, bedrijfsleven, aanwezigheid van groen, ruimte en natuur als ook een breed aanbod van scholen, sport, kunst en cultuur als ook horeca.

Ik ben nooit uitgesproken politiek geweest, maar wel altijd betrokken geweest bij het belang van onze directe woon en leefomgeving. Het CDA is daarbij van oudsher een partij die haar verantwoordelijkheid neemt en niet meegaat in het korte termijn denken wat je tegenwoordig veel ziet. Besluiten hebben vaak een grote invloed en het is van belang om de diverse belangen en impact goed te wegen. Onze leefomgeving staat onder druk, we willen goed blijven samenleven en samen moeten we nu keuzes maken om het goede te bewaren en de effecten te verkleinen. Het huisvesten van onze jongeren en ouderen, de energie transitie en de bereikbaarheid waarborgen. Daar wil ik me voor inzetten.

Stem daarom 16 maart CDA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.