Pieter de Winter

Raadslid

Pieter de Winter (1986) is geboren en getogen Houtenaar. Na 10 jaar in Utrecht gewoond te hebben, woont hij sinds 2014 weer in Houten, samen met zijn vrouw en 3 kinderen. 

Pieter is in maart 2021 gestart als raadslid. Hij volgde Jan de Jong op, die om gezondheidsredenen zijn raadswerk moest staken. Pieter stond in 2018 op plek 6 van de kandidatenlijst.

 

Wat is je ambitie voor Houten?

Dat Houten een plaats is waar inwoners zich thuis voelen. Omdat het er veilig is. Omdat er genoeg te doen is in of rond Houten. En omdat de gemeente inwoners en ondernemers te hulp schiet als dat nodig is.

Wat vind je belangrijk?

Begrijpelijke, eerlijke en doordachte politiek en besluitvorming - dat vind ik belangrijk. Omdat de gemeenteraad de plicht heeft de belangen te behartigen van alle inwoners. 

In het bijzonder zet ik mij in voor jongeren, starters en gezinnen. Wat kunnen we doen dat zij zich blijven vestigen in Houten en zich hier thuis voelen? Door voldoende en betaalbare woningen te bouwen. Door ervoor te zorgen dat Houten goed bereikbaar is voor iedereen die rond Houten werkt. Natuurlijk staat fietsen, en de e-bike, hierbij voorop. En, er moet ook genoeg te doen zijn in Houten. Levendigheid zorgt voor verbinding, brengt mensen in beweging. Zoals met (top)sport, cultuur, muziek, kerk en evenementen. 

Tot slot moet duurzaamheid een belangrijk thema zijn, als we Houten willen doorgeven aan volgende generaties. Het “rentmeesterschap” van het CDA geeft hier invulling aan. Waarbij rentmeesterschap niet alleen gaat over milieu en klimaat, maar ook over het doorgeven van onze kunst en cultuur.

"Rentmeesterschap" is een van de vier uitgangspunten van het CDA. Deze vier uitgangpunten probeer ik in mijn werk voor het CDA leidend te laten zijn, in de discussies die ik voer en de besluiten die ik neem: https://www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.