Pieter De Winter

Commissielid

Het CDA staat voor ‘de kracht van de samenleving’

Dit betekent dat we samen veel meer kunnen bereiken dan wanneer het ieder voor zich is. Niet het eigenbelang voorop, maar het gezamenlijke belang. Niet gunnen om iets terug te verwachten, maar geven en ontvangen.

 

Als politiek zorgen we voor de goede voorwaarden

De voorwaarden om als samenleving iets te bereiken. Hiervoor zet ik mij met het CDA in. Dit is niet altijd eenvoudig: elk besluit dat we wel of niet nemen heeft gevolgen voor mensen en organisaties. En vrijwel elk besluit kent voor- en tegenstanders.

 

Hoe doen we dat?

Door op de hoogte te zijn van wat er leeft in Houten. Door zoveel mogelijk mensen te spreken, organisaties te bezoeken en bijeenkomsten bij te wonen. Door stapels teksten te lezen en daar kritische vragen bij te stellen. En door alles wat we zeggen en doen te toetsen aan de uitgangspunten van het CDA:

 

Solidariteit. We hebben boodschap aan elkaar. Over de grenzen van dorp, land en vrienden- en familiekring heen. Sterke schouders ondersteunen de zwakken.Rentmeesterschap. We gaan zorgvuldig om met onze omgeving: met de natuur, en ook met onze gaven en talenten. We ‘lenen’ dit alles van onze kinderen.Gespreide verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor jezelf. Verantwoordelijkheid voor de ander, de ontwikkeling van de samenleving en het milieu.Publieke gerechtigheid. De overheid maakt samenleven voor iedereen mogelijk. Door grenzen te stellen en zekerheid te bieden. En te zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

 

Dit vind ik belangrijk

Vindt u dit ook belangrijk? Of vindt u juist iets anders belangrijk? Ik ga graag met u in gesprek. U bereikt mij op hpdewinter@gmail.com

 

Aandachtsgebieden

Mijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar communicatie: hoe zorgen we ervoor dat inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente elkaar op de juiste momenten en manieren weten te vinden? Daarnaast houd ik mij bezig met de financiën van de gemeente, verkeer en vervoer, onderwijs, sport, duurzaamheid en milieu.

 

.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.