Paul Bakker (4)

Kandidaat Waterschapsverkiezingen

Paul Bakker kent u wellicht wat minder. Hij woonde zijn hele leven in Houten tot hij Rechten ging studeren in Utrecht. Nu staat hij op de 4e plaats voor de Waterschapsverkiezingen. Hij zou graag voor het CDA bestuurlijk actief worden in de waterwereld van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap waar Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal onder vallen). Het CDA profileert zich vooral als een partij voor de mensen. Waar andere partijen zich vooral richten op de natuur of op bedrijven, focust het CDA zich in op het gebruik van water voor mens en omgeving. Opgesomd komt dat neer op:

  • Oog voor mens en natuur;
  • Waar mogelijk recreatiemogelijkheden toestaan (pleziervaart, hengelsport, wandelroutes);
  • Medicijnresten en microplastics uit sloten filteren;
  • Waar mogelijk bij-vriendelijke dijken (denk aan hoger gras, bloemen);
  • Cellulose (zit o.a. in wc-papier) terugwinnen uit rioolwater;
  • Energie op zuiveringscentrale terugwinnen uit slib;
  • Tegengaan bodemdaling en koe in de wei houden.

Bekijk ook de video's die Paul gemaakt heeft over de waterschapsverkiezingen en de speerpunten van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.