Willem - Facebook profiel

Willem Boshuis

Commissielid

Ik ben Willem Boshuis. Ik ben opgegroeid in Houten en na een studie in Utrecht weer teruggegaan naar het vertrouwde nest: sinds 2016 woon ik met veel plezier in de Gaarden samen met mijn vrouw en twee jongens.

Politiek heeft mij al sinds mijn jeugd gefascineerd: hoe gaaf is het om je in te zetten voor een betere samenleving en een mooiere wereld? Dat is precies wat mij aan de gemeentepolitiek aanspreekt. Want in de gemeente gaat het juist over zaken die onze directe leefomgeving raken, zoals woningbouw, duurzame energieopwekking en zorg voor bijvoorbeeld onze jeugd of asielzoekers.

Hoe moeten wij keuzes maken op deze en alle andere gebieden die in de gemeente spelen?

In een tijd waarin polarisatie en individualisme vaak in de spotlights staan, ligt voor mij het antwoord besloten in het beeld dat het CDA voor de toekomst heeft: "Zij aan Zij". Wat mij betreft vrij te vertalen in "Samen".

Samen betekent solidair zijn met mensen die hulp en zorg nodig hebben of bijvoorbeeld niet kunnen (blijven) wonen in Houten.

Samen betekent verbondenheid tussen generaties: Houten net zo mooi of liefst nog móóier achterlaten dan we het hebben gekregen.

Samen betekent maatschappelijke verbondenheid. Houten bruist van verenigingen als sportclubs, kerken en andere organisaties die mensen verbinden. Verbinding die vanuit de mensen zélf komt: die moeten vertrouwen krijgen van de gemeente zodat zij kunnen bloeien.

"Samen" is in de fundamenten van het CDA verankerd: https://www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten

Daarom wil ik mij graag namens het CDA inzetten voor een Houten waarin het prettig samenleven is!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.