08 mei 2019

Bescherm wat van waarde is

Om de historie van de gemeente Leusden te koesteren, bestaat er beleid op het Erfgoed. Deels wordt dit vanuit de landelijke overheid bepaald en deels mag iedere gemeente hier zelf een invulling aan geven. Dit is geen nieuwe onderwerp, er wordt hier al jaren over gesproken en er zijn gelukkig al mooie monumenten in Leusden.

De gemeentelijke monumenten in Leusden zijn allemaal monument geworden, door de vrijwillige instemming van de eigenaar. Er zijn ook eigenaren die helemaal niet zitten te wachten op een monumenten status, maar dat wil niet zeggen dat ze hun eigendommen dan ook willen slopen. De meeste mensen zijn heel blij met wat ze bezitten en zorgen er goed voor. Maar er zijn altijd uitzonderingen, daarom is er een Parapluplan Cultureel Erfgoed in het leven geroepen. Nu mag een eigenaar van een niet-monumentaal pand zijn eigendom slopen. Als gemeente heb je daar geen grip op. Naast het individuele belang, gaat de gemeente ook over het algemene belang. Ingewikkeld als het over particulieren eigendommen gaat. Daarom is het zo belangrijk dat er een duidelijk plan uitkomt.

Half april moest de gemeenteraad een besluit nemen over het raadsvoorstel over het Parapluplan Cultureel Erfgoed. In de periode voorafgaand aan dit besluit en met name in de Informatieronde, bleek dat er nog veel onduidelijkheden waren. Er zijn 45 zienswijzen van inwoners binnengekomen, een groot aantal eigenaren waren aanwezig tijdens de uitwisseling, er waren inwoners die hun verhaal deden, en hebben we als raadslid eigenaren gesproken die nog met vragen zaten.

Het CDA vindt de Samenleving Voorop erg belangrijk, dan moeten we ook zorgen dat de samenleving begrijpt wat er gebeurt. En als er een nieuwe regel of wet komt moet dat ook zorgvuldig gebeuren. Op de lijst stonden 360 beoogde panden, naast veelal de vooroorlogse panden stonden er ook een groot aantal panden op uit de wederopbouw periode. Het CDA vindt dit een te lange lijst, kies de echte pareltjes. Daarnaast is het van belang dat er voor eigenaren niet alleen nadelen maar ook voordelen aan het plan zitten.

En dan nog de antwoorden op de vragen: Welk voordeel heeft een eigenaar met een status Cultureel Erfgoed? Welke beperkingen gelden er binnen het parapluplan? En klopt de informatie die de gemeente heeft over de beoogde panden? Nog te veel onduidelijkheden die maakte dat het raadsvoorstel niet rijp was voor besluitvorming. Alle partijen uit de gemeenteraad hebben het College gevraagd om het raadsvoorstel terug te nemen en nogmaals kritisch te kijken welke panden op de lijst moeten, met de eigenaren in overleg te gaan over de waardestellingen en over consequenties van het besluit. En dit duidelijk te verwoorden in het Parapluplan Cultureel Erfgoed. Want we zijn het er wel over eens dat het belangrijk is dat we ons cultureel erfgoed moeten koesteren, voor nu en voor de generaties na ons.

Roos Tolboom-Voskuilen, raadslid 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.