13 november 2018

Bestemmingsplan Hamersveldseweg 54

Tijdens de raadsvergadering van 8 november jl. stond het bestemmingplan voor de Hamersveldseweg 54 op de agenda. Namens het CDA deelde Wim van Ginkel onderstaande bijdrage tijdens het debat:

Eindelijk na ruim 10 jaar plannen maken ligt er een plan voor Hamersveldseweg 54. Beter bekend als de tuinwinkel van de bekende Hamersveldse familie van den Berg.

Het CDA hecht er aan om te benadrukken dat het vorig college de aanzet voor deze ontwikkeling op zeer adequate wijze in gang heeft gezet en het huidige college dit plan tot een goede afronding wil brengen. Zo hoort dit ook te gebeuren.

Hoewel dit plan gevoelig ligt bij een aantal van onze inwoners, willen wij dit plan steunen en wel om de volgende redenen:

1. Bouwgrond in Leusden en zeker in het centrum is schaars. 

2. Vraag naar woningen in het centrum is zeer hoog

3. Met dit appartementengebouw wordt aan de woonwens van met name de ouderen tegemoet gekomen en zal dit de doorstroming in grondgebonden huizen bevorderen

4. De detailhandelsactiviteiten komen op deze locatie te vervallen. Het is gemeentelijkbeleid om de detailhandel, indien mogelijk, te verplaatsen van de Hamersveldseweg naar de bestaande winkelcentra. Dit is nu mogelijk. D

5. Dit plan past binnen de omgevingsvisie, waarin staat aangegeven dat de gemeente door middel van hogere bouw (4-6 lagen) rondom de winkelcentra wil meewerken aan stedelijke verdichting op plaatsen waar dat kan en past

6. De nota zienswijze is het resultaat van een zorgvuldige belangenafweging

Voorzitter, hoewel dit raadsvoorstel niet bij alle inwoners met gejuich zal worden ontvangen, menen wij als CDA dat dit plan op voldoende draagvlak binnen onze samenleving kan rekenen.

Tot slot 1 vraag aan het college: Wil het college zich inzetten voor een passende groene aankleding van het plangebied bij de initiatiefnemer.

Dank u wel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.