17 juni 2019

'blowverbod' niet van tafel

Afgelopen week stond Albert Kramer met zijn raadgever in de Leusderkrant met onderstaand artikel:

In de raadsvergadering van 6 juni zou er een besluit genomen moeten worden over het drugsgebruik binnen de gemeente Leusden. Hierover is in verschillende kranten en op social media al veel gezegd. Maar waarom moet een gemeenteraad hier een beslissing over nemen? Binnen de landelijke regelgeving is het mogelijk om op gemeenteniveau de regels nog duidelijker te maken. Met name op de gebieden van veiligheid, de natuur, het uiterlijk van de gemeente. Dit wordt geregeld in de algemene Plaatselijke Verordening (APV). Regels die maken dat de inwoners in een prettige en veilige gemeente wonen. Naast het drugsgebruik zijn er meerdere wijzigingen aangebracht binnen de APV, zo zijn er regels geschrapt en andere duidelijker gemaakt. Maar het blowen is toch het belangrijkste punt van de vergadering geworden. Wat willen we met deze regel bereiken? Zijn we niet aan het betuttelen? De burgemeester, die over de APV gaat, ligt toe dat hij graag een middel in handen heeft om overlast aan te pakken. Overlast is voor niemand wenselijk, helemaal niet wanneer het een gevoel van onveiligheid geeft. Het gaat er dus niet om dat mensen niet meer mogen blowen, het gaat er om dat mensen niet in de openbare ruimte softdrugs mogen gebruiken, denk daarbij aan schoolpleinen, speeltuintjes en sportverenigingen. Uiteindelijk wordt dit besluit pas op 10 juli genomen.

Het CDA vindt het belangrijk om de overlast door softdrugs tegen te gaan. Softdrugs lijken onschadelijk maar ondertussen zorgen ze bij frequent gebruik onder jongeren voor een lager schoolniveau en meer uitval. Waardoor het risico op werkeloosheid toeneemt. Daarnaast zijn de risico’s op chronische psychische aandoeningen, zoals een depressie en schizofrenie, vele malen groter. Deze negatieve effecten wenst niemand voor zijn kinderen. Maar ook de gevolgen voor de samenleving zijn groot. Zo geeft de productie van drugs overlast, bijvoorbeeld door dumpingen of een toename van het brandgevaar. En is de handel van drugs in handen van criminelen en geeft dat onveiligheid in wijken. Allemaal effecten waar niemand op zit te wachten.

In de gemeente Leusden wordt al van alles gedaan om de negatieve effecten van softdrugs te bestrijden. Zo is het is niet toegestaan om een coffeeshop te openen. Wordt er hard gewerkt door justitie, politie en gemeenten om de illegale handel in drugs aan te pakken. Maar wat nog belangrijker is, is de preventie: hoe voorkomen we dat jongeren chronische gebruikers worden? De GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) en de scholen zijn belangrijke schakels voor goede preventie en onderwijsprogramma’s. En nu komt daar mogelijk ook een blowverbod bij op schoolpleinen, sportterreinen en in speeltuinen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.