13 maart 2017

Busverbindingen

De busverbindingen in Leusden zijn sinds de komst van Syntus stevig onderwerp van gesprek in de Leusdense samenleving. Het CDA in Leusden wordt regelmatig gevraagd of de huidige situatie niet voorkomen had kunnen worden. Ook wordt het CDA gevraagd of het niet vooraf had kunnen inzien dat de nieuwe verbindingen ontoereikend was. De nieuwe busverbindingen van Syntus zijn zeker een aantal keer besproken:

Raadsvergadering 11 februari 2016 (10 maanden voor 11 december 2016, datum nieuwe dienstregeling).

Motie CDA, mede ingediend door VVD:
Verzoekt het college, te bewerkstelligen dat provincie en Syntus overeenkomen dat:
-  de routes van de huidige lijnen 77 en 78 in Leusden-Centrum blijven gehandhaafd;
-  eventueel lijn 78 iets wordt aangepast ten gunste van 'de Horst';
-  er voldoende OV beschikbaar is in Leusden-Zuid en Achterveld in het weekend.

Deze motie is verworpen dankzij tegenstemmen van de coalitie van D66, GL/PvdA en CU/SGP.

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2016 is er wederom, mede door het CDA een motie behandeld:

Motie Raadsbreed:

Verzoekt het college:

In haar reactie naar de provincie de zorgen van de raad over te brengen, te weten mogelijke knelpunten in de mobiliteit van Leusdense reizigers, met name de ouderen en minder vitale inwoners en de vermindering van de dienstverlening in het zuidelijk deel van Leusden centrum; In die reactie er bij de provincie op aan te dringen dat zij de kwaliteit van de huidige busverbinding in stand houdt of deze adequaat compenseert en waar nodig lokaal maatwerkvervoer en doelgroepenvervoer stimuleert en ondersteunt;

Verzoekt het college voorts;
·de raad in de komende maanden te informeren over de het lopende overleg over het openbaar vervoer in Leusden en zodra mogelijk, over lokaal maatwerkvervoer voor oudere en minder vitale inwoners; de jaarlijkse evaluaties van Syntus en de gemeentelijke inbreng in komende vervoersplannen met de raad te delen zodat de raad zich een goed beeld kan vormen van de ervaringen met de komende veranderingen in het OV.

Deze motie is aangenomen en wordt door het College uitgevoerd. Toch is de ontevredenheid groot en worden er alternatieven gezocht waar we niet altijd een voorstander van zijn. Zo is in onze beleving de voorgestelde buurtbus geen goed alternatief. We zijn van mening dat er een oplossing moet komen waar elke bewoner van Leusden wat aan heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.