06 maart 2019

Campagne van start met VNG lijsttrekkersdebat

5 maart kwamen alle provinciale lijsttrekkers bijeen in het Provinciehuis van Utrecht voor het VNG Lijsttrekkersdebat. Onder leiding van Elisabeth van de Hoogen gingen de lijsttrekkers in debat met elkaar op een drietal onderdelen:

1. Economie en duurzaamheid
2. Bereikbaarheid en mobiliteit
3. Bouwen en landelijk gebied

Bij punt 1 werd direct duidelijk dat dit klimaatverkiezingen zijn. Bij iedereen heeft dit grote aandacht. De lijsttrekkers in debat op dit onderdeel maakten duidelijk dat we nu pas bij stap 1 zijn, maar dat het wel tijd wordt voor stap 2 en aan de slag te gaan. Volgens huidige berekeningen zou 40.000 ha zonneweide nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Duidelijk is dat daar dus niet de oplossing ligt. De provincie zou wat hen betreft in ieder geval meer de regie moeten nemen en meer geld aan gemeenten beschikbaar moeten stellen. Het is een sociaal economisch vraagstuk, waarbij de inwoners meer en beter betrokken moeten worden, om zo met draagvlak met elkaar de doelen te behalen, zonder dat de rekening uiteindelijk bij de inwoners komt te liggen.

Bij punt 2 werd veel gesproken over het openbaar vervoer en dan met name in de regio Utrecht. De regio Amersfoort en dan in het bijzonder het busvraagstuk wat wij in Leusden hebben liggen bleef wat ondergeschikt. Derk Boswijk wilde daar nog wel wat over zeggen, nadat 4 andere lijsttrekkers hierover in debat waren geweest: "We hebben signalen uit Leusden doorgekregen dat buslijnen die goed waren, zomaar geschrapt zijn en dat daar pas in 2023 opnieuw naar gekeken kan worden. Wij vinden dit wel een punt van onderhandeling tijdens de coalitiegesprekken, zonder dat we gouden bergen beloven." Daarbij wilde hij nog wel benadrukken dat er in tegenstelling tot wat anderen zeggen, er niet bezuinigd is op openbaar vervoer, maar deze periode juist meer is uitgegeven. "We geven nu 177 mio uit op een begroting van ca. 480 mio aan openbaar vervoer. Helaas is veel daarvan naar de Uithoflijn gegaan. Daar is een potje van gemaakt en dat is waardeloos. Het moet dus zeker beter." 

Als laatste werd er gesproken over de rode contouren. Het al dan niet bouwen buiten de rode contouren. Derk Boswijk gaf tijdens het debat het CDA standpunt in deze als volgt weer: "De rode contouren zijn destijds bepaald om onze natuur en landbouw te beschermen tegen verstedelijking. Daardoor is de provincie Utrecht nu landschappelijk de mooiste provincie. Het is dus een succes geweest. Maar nu zien we toch echt dat er grote woningnood is. En de rode contour begint her en der dus wel te knellen. Het provinciaal CDA bestuur is daarom ook bereid om op plekken waar het kan en wenselijk is, flexibeler om te gaan met de rode contour. Kleinschalig bouwen daar waar draagvlak is. Om zo te kunnen bouwen naar behoefte, namelijk huisvesting voor jong en oud in de omgeving waar ze nu al wonen en willen blijven wonen."

Als lokaal CDA bestuur zijn wij trots op hoe Derk Boswijk zichzelf en het CDA heeft gepresenteerd deze avond: eerlijk, realistisch en open voor samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.