17 april 2019

CDA in onderhandeling over de te vormen coalitie in de Provincie

De peilingen voor de provinciale verkiezingen afgelopen 20 maart gaven niet veel goeds voor het CDA. Maar gelukkig is het uiteindelijk 'meegevallen' en zijn we 'maar' 1 zetel kwijtgeraakt en praten we nu toch nog als coalitiepartner met 5 zetels mee in de provincie. Het waterschap heeft haar 3 zetels heel mooi weten te behouden. Al met al mogen we als provincie tevreden terugkijken op deze verkiezingen. Samen met de provincie Zeeland hebben wij zelfs meer stemmen gekregen dan de periode ervoor, namelijk 528 meer. Zeeland zelfs maar liefst 5963.

Het CDA heeft er tijdens de campagne voor gekozen om lokale mensen in hun eigen woonplaatsen te profileren, en dat heeft heel goed uitgepakt. Ook in Leusden hebben onze lokale CDA kandidaten veel stemmen gekregen. Kortom vanuit het campagneteam en vanuit het landelijk bureau zijn wij zeer tevreden met het resultaat. Via deze weg willen wij als CDA Leusden dan ook iedereen bedanken die zich  deze campagneperiode weer geheel belangeloos heeft ingezet om deze verkiezingen tot een succes te maken. Maar zeker ook u willen wij heel hartelijk bedanken voor het uitbrengen van uw stem op CDA en het vertrouwen dat u ons en de provincie daarmee heeft gegeven.

Voor de CDA-fractie in de Provinciale Staten van Utrecht vormt de leefbaarheid van het buitengebied en de kleine kernen een sleutelrol in de onderhandelingen rond een nieuwe coalitie. Het CDA wil graag een verkennend gesprek voeren met de vier mogelijke coalitiepartners GroenLinks, D66, PvdA en CU, maar zal alleen instemmen met een coalitieakkoord dat voor een goede balans zorgt tussen de stad en het platteland.

Na de verkiezingen op 20 maart is de formatie van een nieuwe coalitie een ingewikkelde puzzel geworden voor informateur Bram van Ojik. Het CDA heeft op voorhand aangegeven dat alle partijen, en in het bijzonder de winnaars zoals FvD, een serieuze kans moeten krijgen in de onderhandelingen. Maar nu FvD heeft aangegeven te grote programmatische verschillen te zien met GroenLinks, de andere winnaar van de verkiezingen, ligt de weg open voor alternatieve combinaties. Het CDA hechtte aan deelname van de VVD voor een evenwichtige coalitie, maar naar nu blijkt is dit voor de vier huidige gesprekspartners geen optie.

Afgelopen week presenteerde de informateur zijn advies, waarmee een coalitie van vijf partijen nu als de meest kansrijke wordt gezien. Het CDA neemt graag de handschoen op om een verkennend gesprek te voeren met de vier andere partijen, maar benadrukt dat een goede balans tussen de stad en het platteland van belang is. Daar waar het gaat om vitaliteit van onze dorpen, lokale economie, MKB en waardering voor de agrariërs is voor het CDA participatie van de inwoners cruciaal. Van onderaf breed gedragen oplossingen met voldoende draagvlak en draagkracht voor maatschappelijke opgaven verdienen de voorkeur. Hierin ligt voor het CDA de grootste uitdaging tijdens de onderhandelingen. Tegelijk waardeert het CDA het appèl dat op de partij wordt gedaan en wil recht doen aan de wens van de andere partijen. De fractie heeft daarom voorgesteld naast Bram van Ojik ook Jan Jacob van Dijk (voormalig Tweede Kamerlid en oud-gedeputeerde in Gelderland) aan te stellen als formateur.

Als CDA Leusden blijven wij de onderhandelingen op de voet volgen en zullen u waar nodig en mogelijk informeren via de website en onze social media kanalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.