06 juni 2020

Coronacrisis vraagt veel van iedereen

Staan de coronamaatregelen in verhouding tot de inbreuk? De belangrijkste vraag in de coronacrisis is de politieke afweging of de coronamaatregelen in verhouding staan tot de impact die de maatregelen maken op mensen. Geen eenvoudige vraag, en eentje die ook op lokaal niveau voortdurend wordt gesteld.

De Coronacrisis vraagt veel van iedereen. Met al het verdriet om geliefden die aan het virus zijn overleden. Met alle onzekerheid van ondernemers over de toekomst van hun bedrijf en van mensen over hun baan. En met alle eenzaamheid en onzekerheid in de verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg en onder andere kwetsbare groepen.

MET ELKAAR
Maar met elkaar hebben we het voor elkaar gekregen het coronavirus onder controle te krijgen. Het aantal besmettingen en het aantal zieke mensen lopen zowel in onze regio als landelijk snel terug. Dat betekent dat we in een nieuwe fase aankomen. Een fase waarin getracht wordt de besmettingen niet weer te laten oplopen en waarin er meer ruimte komt voor de economie en het sociale leven. Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gaat nog een stap verder. Een stap waarbij iedere belemmering om de infectie te remmen, afgewogen moet worden tegen de nadelige effecten op het gebied van economie en sociale omstandigheden. Deze regel is minder simpel dan we denken. Omdat de coronabesmetting weer heel snel om zich heen kan grijpen.

RISICO'S
Dat betekent dat we de risico’s van de verspreiding van het virus goed moeten kennen. Van evenementen waar grote groepen mensen in een keer besmet werden, leerden we dat juist binnen, onder de ideale vochtigheid, waarbij mensen zingen, schreeuwen of hoesten, meer besmettingen plaatsvinden. Maar ook luchtcirculatiesystemen lijken een bijdrage te hebben in het verspreiden van de infectie. Dit blijkt uit de infecties op cruiseschepen en in verpleeghuizen. Terwijl buiten en zelfs in gezinsverband de risico’s kleiner zijn. De discussie over de beschermende waarde van het mondkapje woedt in Nederland nog even voort.

Het CDA vindt het daarom belangrijk om versoepelingen daar toe te staan waarbij het risico op verspreiding het kleinst is en de winst voor economie en sociale omstandigheden het grootst. Inmiddels hebben we gepleit voor het heropenen van de parkeerplaatsen bij de natuurgebieden. Gezamenlijk overleg heeft ertoe geleid dat de parkeerplaatsen weer geopend zijn.

VERPLEEGHUIZEN
Maar ook het toestaan van een vaste contactpersoon in de verzorging- en verpleeghuizen vindt het CDA een goede maatregel. Het risico op een besmetting van 1 contactpersoon die op 1,5 meter blijft, is namelijk veel kleiner dan via de verzorging. Iedere bewoner heeft minstens 10-12 contactmomenten per dag met de verzorging.

Ook het openen van de terrassen is een belangrijke stap, niet alleen voor de horeca zelf maar ook voor de ontspanning van de mensen. Extra ruimte op gemeentegrond moeten we stimuleren, waarbij de veiligheidsdiensten wel hun werk moeten kunnen blijven doen. En het de andere ondernemers niet belemmerd. Mooi dat kappers, fysiotherapeuten, scholen en sportverenigingen (buiten) weer open kunnen, met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen.

TESTEN
Willen we een tweede grote besmettingsgolf voorkomen, dan is het testen van iedereen met klachten en het isoleren van de infectie uiteindelijk een belangrijke stap, totdat er een vaccin of geneesmiddel is. Gelukkig worden de testmogelijkheden steeds beter en heeft ook de GGD een plan klaar om deze testmogelijkheden uit te rollen.

Marijke van Eijden, fractievoorzitter CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.