05 februari 2021

De drie zeven van Socrates

,,Het jaar is alweer een paar weken oud. En ik weet niet hoe het met u is aan het begin van zo’n jaar, maar ik start altijd weer vol goeie moed met goede voornemens. Eén van mijn voornemens was om meer naar buiten te willen gaan en meer bewegen. Zeker in deze coronatijd met al dat thuiswerken en thuisonderwijs."

[AAN DE WANDEL] ,,Ik ben dus elke dag aan de wandel. Gewoon een paar klein ommetjes gedurende de dag en in het weekend vaak wat langere wandelingen. Op mijn wandelingen kom ik veel mensen tegen en dan valt mij op hoeveel mensen elkaar in het passeren even gedag knikken of zeggen, meer dan voorheen. Het laat mij zien dat we duidelijk behoefte hebben aan contact, in even de verbinding aangaan met elkaar. Want met al dat online thuiswerken, is er toch minder en anders contact. Er volgen soms ook leuke gesprekjes tijdens zo’n wandeling."

[COMMUNICATIE EN VERBINDING] ,,En dat vind ik bijzonder om te zien. In een tijd waarin de afstand tot elkaar groter wordt, de communicatie onderling meer en meer verhard, dat er op dit niveau van een simpele wandeling toch ook het tegendeel te zien is."

,,Want als ik zo in de breedte om mij heen kijk, zie ik een stuk van de samenleving dat verhard, waarin de gesprekken onderling steeds feller worden en de polarisatie toeneemt. Neem nu de rellen van de laatste tijd na het ingaan van de avondklok. En dan gaan we nu ook de verkiezingstijd in… gaan wij daarin ook op deze manier met elkaar de strijd aan, of zoeken we de verbinding in het werkelijk contact maken en het goeie gesprek voeren?"

[DRIE ZEVEN] ,,Dit deed mij weer denken aan een overdenking die ik onlangs ook in onze fractie deelde en graag ook met u wil delen. Een verhaal over Socrates, de filosoof."
,,Hij kwam een man tegen die iets wilde vertellen, ‘over je vriend die…’ Socrates onderbrak hem. ‘Voordat je verder gaat, heb je dat verhaal door de drie zeven gehaald? De eerste zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het waar is wat je mij vertellen wilt?’ ‘Nee,’ zei de man ‘iemand zei …’ Socrates keek hem aan: ‘Oké, dan toch zeker door de tweede zeef, de zeef van het goede? Is het iets goeds dat je over mijn vriend wilt vertellen?’ De man keek naar de grond en zei: ‘Dat niet. Integendeel…En de derde zeef?’ ‘De zeef van de noodzaak: is het noodzakelijk om het mij te vertellen?’ De man schudde zijn hoofd. ‘Als jouw verhaal niet waar is, niet goed en ook niet noodzakelijk, val mij er dan niet mee lastig!’ Dat zouden we tegen al de ‘intriganten’ moeten zeggen: ‘val ons er in elk geval niet mee lastig!’"

[OPEN GESPREK VOEREN] ,,Zoveel mensen, zoveel meningen. En dat is prima, daarvoor leven we ook in een democratie. Maar sta in een gesprek altijd respectvol naast elkaar en waardeer iemands mening. Voer het gesprek om met elkaar verder te komen, niet om iemand onderuit te halen of respectloos te behandelen."

"Ik, Hilde van den Heuvel, ben altijd in voor een goed gesprek via talk2hilde@gmail.com"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.