11 juli 2019

Gemeente Leusden als onderdeel van de regio

Als gemeenteraad van Leusden zijn wij er voor de inwoners van Leusden. Maar we kunnen als gemeente niet altijd alles alleen. Op sommige onderdelen is het goed om samen te werken met onze buurgemeenten. Dit doen we in Regio Amersfoort met gemeente Amersfoort, Barneveld, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Op onderwerpen die verder gaan dan onze gemeentegrens, werken we samen aan een goede leefomgeving voor alle inwoners in de regio en proberen we daar waar mogelijk de economie te versterken.

De strategische agenda

Om met een heldere focus samen te kunnen werken, wordt er elke 4 jaar een plan opgesteld. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een plan voor 2019-2022 met als aandachtsgebieden o.a. onderwijs & arbeidsmarkt, economische zaken & toerisme, ruimte & wonen en de zorg. Per onderwerp of project kunnen gemeenten kiezen om deel te nemen. Dit houdt de samenwerking doelgericht en heeft daarmee de grootste kans van slagen.

Uw mening doet er toe

Dit plan voor de komende 4 jaar komt mede met uw input tot stand. Zo heeft u onlangs nog kunnen meepraten over de toekomst van Leusden na 2025. Uit dat onderzoek kwam toen o.a. naar voren dat wij als inwoners van Leusden het dorpse karakter en het groen in het buitengebied en de bebouwde kom willen behouden. Deze standpunten zijn weer verwoord in de regionale visie.

Maar ook in de afgelopen maanden hebben er op de onderwerpen Woningbouw, Energietransitie, en Arbeidsparticipatie dialooggroepen met elkaar gesproken. In 5 avonden hebben inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de gehele regio met elkaar ideeën bedacht bij vragen die er komende jaren zullen spelen bij deze onderwerpen.

In een klankbordgroep bestaande uit een afvaardiging van raadsleden van alle gemeenten hebben wij het proces rondom deze dialooggroepen gevolgd. Vanuit Leusden waren Ank van Woerdekom (D66), Guus van Ginkel (SP) en Hilde van den Heuvel (CDA) daarbij aanwezig.

Op 24 juni jl. presenteerden de dialooggroepen hun ideeën aan alle raadsleden uit de 9 gemeenten. Deze voorstellen worden nu meegenomen bij het opstellen van het plan, wat eind van het jaar klaar moet zijn. In het najaar

Samen ben je écht sterker

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van de regio. Je kan en moet niet alles alleen willen doen. Op sommige vlakken ben je écht sterker en kan je meer voor inwoners betekenen wanneer je het samen doet. Als CDA zullen wij de regio kritisch blijven volgen en zullen wij een bijdrage leveren waar nodig en mogelijk om de belangen van Leusden binnen de regio te behartigen. Heeft u vragen over de regio? Ik hoor het graag.

Hilde van den Heuvel
talk2hilde@gmail.com

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.