23 december 2021

Het CDA is nu een driemansfractie

"Voor Leusden dat we door willen geven!"

Zo begon CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg in maart 2018 aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met een mooie lijst met mensen uit het hart van de samenleving. We kregen het vertrouwen van de betalingen met 5 zetels. Daar zijn we nog altijd trots op.

De afgelopen vier jaar hebben we hard gewerkt aan het tien uitvoeringsakkoord, waarin we een groot deel van ons verkiezing programma hebben uitgevoerd. Dit is het college, de partijen in de coalitie, de oppositiepartijen en de samenleving. Binnen de fractie hebben we alle vijf ons steentje bijgedragen. Keer op keer hebben wij de scherpte gezocht in het beleid om zo goed mogelijk het CDA geluid te laten horen. Dit is op veel onderwerpen behaald. Soms wordt je ingehaald door de tijd. Bijvoorbeeld op het gebied van de woningbouwopgave. In het coalitieakkoord hebben we de coalitiepartijen afgesproken die we na 2025 50 woningen per jaar bouwen. Met de grote vraag naar woningen en de enorme druk op de woningmarkt hebben wij dit aantal moeten uitbreiden naar een aantal die aangesloten zijn. Dit heeft zich gemeld naar de drie zoekgebieden voor woningbouw. 

Ook bij de energietransitie werden we opgehaald door de tijd. In 2018 konden we niet voorzien van de impact op onze leefomgeving zo groot zou zijn. Deze activiteiten hebben we als fractie op twee sporen. Als fractie kwamen we de
laatste raads vergadering opstellen voor een dilemma te staan. En hebben we uit respect voor elkaar afgesproken datum we over dit onderwerp zijn begonnen stemmen. Ieder zijn eigen visie. We werden daarom ook totaal overvallen aan het eind van de raadsvergadering dat Hilde van den Heuvel en Albert Kramer aangaven onze fracties en onze partij per direct te verlaten en hun zetels mee te nemen naar hun nieuwe partij. Waar wij, ondanks het verschil van kunnen inzicht, de hoop gezamenlijk onze raadsperiode af te maken, wij niet anders dan hun bedoeling. De enquetes hebben we uitgebreid in het raadsvoorstel: Wij geven voorrang aan zonnepanelen op het dak boven zonnepanelen in de ruimte groene, wel op tempo in 2040 energieneutraal. Wij staan ​​achter het nationaal beleid met zoveel mogelijk zon op dak en wind op zee. Energieneutraal wordt het raadsvoorstel heel strak in groene stroom kopen van Elders telt niet mee. Het uitnodigingskader zou tevens moeten voorkomen dat een projectontwikkelaar de weilanden sneller vol legt met zonnepanelen, dan we op de schuren en woningen kwijt kunnen.

Het CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg bestaat nu uit drie fractiesleden. Wim van Ginkel, Roos Tolboom-Voskuilen en Marijke van Eijden. Samen met onze wethouder Wim Vos, kijken wij uit naar de laatste maanden
van deze raadsperiode. Wij hopen dat we de samenwerking met onze coalitiepartners en de overige partijen voortzetten. De ambities beschreven in het coalitie-akkoord onder schrijven wij nog steeds. En we blijven ons inzetten voor een Leusden dat we door willen geven! 

Marijke van Eijden
Fractievoorzitter CDA Leusden-Achterveld-Stoutenburg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.