01 oktober 2020

Het weer, altijd een goed gespreksonderwerp

Ken je dat? Ga je ’s ochtends naar je werk of school, wind tegen. Ga je aan het einde van de dag naar huis, wind tegen. Ach, da’s niet zo erg zolang de zon maar schijnt…

Het weer in Nederland, altijd een onderwerp van gesprek. En laten we het daar op 1 oktober nu net in de gemeenteraad over hebben. Nou ja, over de zon en de wind in relatie tot duurzaamheid. Op de agenda staat de Regionale Energie Strategie. Dit houdt in dat wij met een aantal buurgemeenten naar het Rijk moeten aangeven hoe wij als regio denken te gaan verduurzamen, zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. Nederland is opgedeeld in diverse regio’s en al die regio’s dienen rond deze tijd hun voorstel in.

Het Akkoord van Parijs

Toch raar, dat wij als gemeente in een regio dit moeten gaan invullen voor het Rijk. En dat doet het Rijk dan weer omdat ze dat in Parijs hebben afgesproken met een hoop andere landen in de wereld. Kortom, de vraag is eigenlijk, ‘Leusden, welke bijdrage willen en kunnen jullie leveren zodat we met elkaar het Akkoord van Parijs kunnen halen?’. Met de landen die voor dit akkoord hebben getekend, hebben we gezegd dat wij deze aarde willen behouden en leefbaar willen houden voor mens en dier. Voor nu en in de toekomst. Maar dan moet er wel anders worden omgaan met de energie-opwek en -uitstoot. Omdat het Rijk dit niet zelf wilde bedenken, maar in samenspraak met elkaar, staan wij nu als gemeente voor deze grote opdracht om daar ook een kleine bijdrage aan te leveren.

Wat is klein

Nou ja, noem het maar klein. Voor de wereld is het misschien een fractie, maar voor Leusden heeft het een hoop te betekenen. Namelijk windmolens en zonnevelden in ons buitengebied. En dan is de vraag, willen we dat? Nu denk ik dat we de vraag van ‘willen we dat?’ al voorbij zijn. Daar hebben we namelijk met het tekenen van het Akkoord al antwoord op gegeven. Dan is voor nu de vraag, ‘op welke wijze willen wij dat dan?’. Daar hebben we het op 1 oktober over en daar proberen wij als gemeenteraad, met alle input die we hebben gekregen, onze stempel op te drukken.

Zonneladder

Als raadslid heb je de mogelijkheid om aanpassingen en aanvullingen te geven op voorstellen. Dat doen wij in dit geval als CDA samen met andere partijen o.a. met de vraag aan de wethouder om een zonneladder op te stellen. Een zonneladder is een kader wat voor iedereen uiteindelijk duidelijkheid moet scheppen over wanneer op welke plek onder welke voorwaarden hoeveel zonnepanelen geplaatst mogen gaan worden.

Daarbij zullen we in de volgordelijkheid wel eerst inzetten op het stimuleren om eerst zonnepanelen te plaatsen op daken van woningen, gebouwen, bedrijventerreinen en rondom parkeren en wegen.

Leusden is een groene gemeente

En dat willen wij als CDA graag zo houden. Maar we zien ook dat wanneer we moeten verduurzamen, dat we hiervoor een stukje groen zullen moeten inleveren. Maar altijd wel met de Leusdense maat in gedachten, met oog voor de biodiversiteit, de landbouw en in overleg met elkaar.

1 oktober zetten wij een eerste stap naar Parijs. Loopt u met ons mee?

Ik, Hilde van den Heuvel, ben te bereiken voor een praatje over ‘het weer’ via talk2hilde@gmail.com.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.