23 april 2021

Hoe goed ken jij de lokale politiek? Doe mee met de pubquiz, 24 april, 20.30 uur.

Mocht je het leuk vinden, vanuit politiek Actief Leusden organiseren we als raad morgenavond om 20.30 uur een leuke PubQuiz. Doel van quiz is om onze inwoners op laagdrempelige manier kennis te laten maken met gemeentepolitiek.

Als je wint mag je lunchen met de burgemeester en hem alles vragen wat je wilt 
Het is online via teams en je kan meedoen met volgende link. Leuk als je ook mee doet 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY1ODU5NDEtNDQ0Zi00M2RiLWI1NjgtOTc1NzlmYzFlM2Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222acc6224-d969-4cdd-af5c-37b11833e37d%22%2c%22Oid%22%3a%2287c9e9e9-3ba9-4c9b-ae58-0d69ffa9c0ec%22%7d

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.