25 september 2019

Hoe vanzelfsprekend is democratie?

Afgelopen Prinsjesdag 2019 was het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt georganiseerd door de Raad van kerken in Leusden. Deze morgen was Kathleen Ferrier als gastspreker aanwezig en zij nam de aanwezigen mee aan de hand van haar leven in Hongkong afgelopen 5 jaar in 'hoe vanzelfsprekend is democratie'. Ook wij waren als fractieleden aanwezig bij dit ontbijt en zeer geïnspireerd door de speech en de gesprekken erna aan tafel met andere aanwezigen.

Wat haar vooral opviel toen ze na vijf jaar Hong Kong terugkwam, is hoe oppervlakkig, hoe vluchtig het leven hier geworden lijkt. En hoe de breuklijnen in de samenleving, dieper geworden zijn. Breuklijnen op grond van inkomen, woonplaats, religie, seksuele geaardheid, etniciteit, gender. 

Ook hier in Leusden, zijn we geneigd ons terug te trekken in ons eigen leven, onze eigen bubbel, in ons eigen gelijk. In de zorg en in het onderwijs zien we ook hier dat het niet lijkt te gaan om het gezamenlijk vinden van een oplossing, voor een kind met leerproblemen, voor een iemand die extra zorg of aandacht behoeft. Nee, we beroepen ons op professionals. Die moeten het maar oplossen maar…. als die het niet doen zoals wij willen, worden we boos. Korte lontjes dus.

Terwijl de kracht van democratie juist die van demos, het volk, is. Dat geldt zeker in onze Nederlandse democratie waar bevoegdheden en volksvertegenwoordiging van nationaal, via provinciaal naar lokaal geregeld is. Zeggenschap voor de kleinste administratieve eenheid, want dat betekent demos eigenlijk. Grondslag daaronder is wel, dat die zeggenschap ook verantwoordelijkheid inhoudt. Verantwoordelijkheid om gezamenlijk oplossingen te zoeken, juist in gezamenlijkheid ligt de kracht van democratie. 

Als Leusden werken wij hard aan deze gezamenlijkheid. Via diverse samenlevingsakkoorden proberen wij met elkaar Leusden leefbaar, sociaal, groen en gezond te houden voor elke inwoner van Leusden. Wilt u een bijdrage leveren? Dan komen we graag in contact met u!

De hele speech van Kathleen kunt u teruglezen via deze link.
Wij hopen dat deze speech u net zo mag inspireren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.